Hotline:
(08) 62 84 06 51
Dịch vụ
Home » HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG » BIỂU MẪU VĂN BẢN » BẢN CAM KẾT – HỌC HẾT PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

BẢN CAM KẾT – HỌC HẾT PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Bản cam kết học hết Phổ Thông Trung Học, dành cho nhân viên bảo vệ chưa học hết lớp 12/12.  Trong thời gian làm việc tại công ty, Nhân viên bảo vệ phải tham gia khóa học bổ túc để phù hợp với yêu cầu của Công ty Sài Gòn 24h:

GIAY_CAM_KET_-_HOC_THPT_-_sg24h-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*