Hotline:
(08) 62 84 06 51
Dịch vụ
Home » Tin Tức » Thế giới 24h

Thế giới 24h

Ông Abe bảo vệ thành công vị trí chủ tịch

Ông Abe đã tái đắt cử và giành được vị trí đứng đầu đảng cầm quyền Nhật Bản. Ông sắp trở thành một trong ba người nắm quyền lãnh đạo dài nhất nước này nếu ông lãnh đạo đất nước đến hết nhiệm kỳ (2018), tính từ chiến tranh thế giới thứ hai đến ngày ông trở thành chủ tịch ...
Xem tiếp