• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC

  1. Ngày đăng: 24-08-2023
  2. Lượt xem: 398
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ


1. CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THIẾT BỊ BỂ CÁ CẢNH YUSEE VIỆT NAM
Mã số thuế: 3801277182
Địa chỉ:
Lô A3 và một phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 0347019181

 

2. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HONG SHENG (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 3801202395
Địa chỉ:
1 phần lô A1, A3, A4 và Lô A2 của KCN Bắc Đồng Phú, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0964408908

 

3. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HANGLITAI
Mã số thuế: 3801268396
Địa chỉ:
Lô G2, G3, G4, G5 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: (86)0760-23601099

 

4. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CASCOO
Mã số thuế: 3801276125
Địa chỉ:
Lô B1-B2-B3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 86-13600342776/03354

 

5. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA
Mã số thuế: 3801277182
Địa chỉ:
Lô C1-C6 và Lô B5-B6-B7-B8 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng P, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 13929978112/ 0335451

 

6. CÔNG TY TNHH BẢO KIÊN BP
Mã số thuế: 3801256841
Địa chỉ:
Lô B9, B10, B14, B15, khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Diện thoại: 0936698666

 

7. CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỊ
Mã số thuế: 3801196769
Địa chỉ:
Lô H14/1, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 0283 958219

 

8. CÔNG TY TNHH ALIGHT INDUSTRIAL
Mã số thuế: 3801241789
Địa chỉ:
lô A3 và 1 phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 0358215999

 

9. CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ ĐÔ THÀNH BÌNH PHƯỚC
Mã số thuế: 3801268396
Địa chỉ:
Lô A1, Đường D1, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 0967721666

 

10. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC & CHẾ TẠO KHUÔN MẪU CEM
Mã số thuế: 3801276125
Địa chỉ:
Lô B1-B2-B3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

 

11. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA
Mã số thuế: 3801036204
Địa chỉ:
L5, L6, K10, K12 Đường D5, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, ấp, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 13929978112/ 0335451

 

12. CÔNG TY TNHH JIAN HE
Mã số thuế: 3801184428
Địa chỉ:
1 phần lô H16 và 1 phần lô H17, KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

 

13. CÔNG TY TNHH IN HOA HONG YI
Mã số thuế: 3801113297
Địa chỉ:
C2-C4 đường D2, Khu Công Nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

 

14. CÔNG TY TNHH GỖ MERLIN
Mã số thuế: 3801242454
Địa chỉ:
lô A7, A8 KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại:
02713834999

 

15. CÔNG TY TNHH GLOBAL WATER INTERNATIONAL
Mã số thuế: 3801138284
Địa chỉ:
Một phần lô C2, Đường D2, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện Thoại:
886 937 102299

 

16. CÔNG TY TNHH FLICKER INDUSTRIAL
Mã số thuế: 3801241669
Địa chỉ:
lô A1 và 1 phần lô A2, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại :
0358215999

 

17. CÔNG TY TNHH ETHAN DESIGN
Mã số thuế: 3801241651
Địa chỉ:
lô A4 và 1 phần lô A5, KCN Bắc Đồng Phú, Khu B, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

 

18. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT NAM
Mã số thuế: 3801253135
Địa chỉ:
Lô D1- D6, khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

 

19. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI NGUYỄN XUÂN
Mã số thuế: 3801174758
Địa chỉ:
Lô H10, Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

 

 

20. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN ĐĂNG KHOA
Mã số thuế: 3801053792
Địa chỉ:
Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, Lô F2, Đường N4, Bàu ké, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại:
0978415799

 

21. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂM BÁC
Mã số thuế: 3801268396
Địa chỉ:
Lô F1, F3 khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 096 857 8558

 

22. CÔNG TY TNHH KIM NAM TINH
Mã số thuế: 3801276904
Địa chỉ:
Đường D5 Lô K11 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện Thoại:
0779333893

 

23. CÔNG TY TNHH KIM HỒNG HÀ
Mã số thuế: 3801262387
Địa chỉ:
Lô K10 Đường D5 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện thoại: 0779333893

 

24. CÔNG TY TNHH JIAWEI (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 3801260492
Địa chỉ:
Xưởng H, I, J, Lô G1 đến G10, Đường N4, N3, Khu Công Nghiệp, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Điện Thoại:
02713843898Tin tức khác