• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU

  1. Ngày đăng: 30-06-2023
  2. Lượt xem: 231
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP GÒ DẦU


1/ CÔNG TY TNHH AICA ĐỒNG NAI
Mã số thuế: 3602618198
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu


2/ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN V.T.C

Mã số thuế: 3600723398
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét


3/ CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Mã số thuế: 3600524089
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế


4/ CÔNG TY PHÂN BÓN VIỆT NHẬT
Mã số thuế: 3600242888
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

 

5/ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PANCERA
Mã số thuế: 3602396516
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét


6/ CÔNG TY TNHH TOTALENERGIES MARKETING VIỆT NAM

Mã số thuế: 3600258817
Địa chỉ: Lô số 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế


7/ CÔNG TY TNHH TOP SOLVENT (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 3602029555
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

 

8/ CÔNG TY TNHH PETRONAS (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 3602477878
Địa chỉ: Lô 03, KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống


9/ CÔNG TY TNHH SURINT OMYA (VIET NAM)
Mã số thuế: 3600749484
Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

 

10/ CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA
Mã số thuế: 3600248368
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

 

11/ CÔNG TY TNHH KPX VINA
Mã số thuế: 3603516329
Địa chỉ: Lô 10, đường số 3, KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu


12/ CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN NAM VIỆT TÂN
Mã số thuế: 3600685449
Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

 

13/ CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT CHẤT HÓA DẺO VINA
Mã số thuế: 3600248128
Địa chỉ: Khu công nghiệp Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

 

14/ CÔNG TY TNHH UIC VIỆT NAM
Mã số thuế: 3600750835
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

 

15/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AICA ĐỒNG NAI
Mã số thuế: 3600360169
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

 

16/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AK VINA
Mã số thuế: 3600649634
Địa chỉ: Số 02, KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu17/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ HÓA CHẤT HAEIN
Mã số thuế: 3601045297
Địa chỉ:  Lô 10, Đường 3, KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất hoá chất cơ bản


18/ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP ROCK TEAM (VIỆT NAM)
Mã số thuế: 3600655437
Địa chỉ: KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Ngành nghề chính: Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

 Tin tức khác