• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC - ĐỒNG NAI

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC - ĐỒNG NAI

  1. Ngày đăng: 28-06-2023
  2. Lượt xem: 229
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC - ĐỒNG NAI


01/ Công Ty TNHH Bao Bì Nhật Bản Đồng Nai

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681214

 

02/ Công Ty TNHH Fukuokarashi Việt Nam

Địa chỉ: B-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681200

 

03/ Công Ty TNHH Hóa Chất Fuji Việt Nam

Địa chỉ: Đường D4-1, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681250

 

04/ Công Ty TNHH Nagae Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681178

 

05/ Công Ty TNHH Hikari Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681088

 

06/ Công Ty TNHH Minami Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681757

 

07/ Công Ty TNHH Tayca (Việt Nam)

Địa chỉ: Lô H3, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681255

 

08/ Công Ty TNHH Nissei Surface Treatment Technology Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3201032

 

09/ Công Ty TNHH Kolmar Việt Nam

Địa chỉ: Đường N2-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3201032

 

10/ Công Ty TNHH Kobelco Mobile Power Việt Nam

Địa chỉ: Nhà Xưởng Cho Thuê 6-3, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3201032

 

11/ Công Ty TNHH Hirata Precision Industrial Việt Nam

Địa chỉ: Nhà Xưởng Cho Thuê 3-3, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3201032

 

12/ Công Ty TNHH I-Den Việt Nam

Địa chỉ: Nhà Xưởng Cho Thuê 3-2, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681682

 

13/Công Ty TNHH Itak International (Việt Nam)

Địa chỉ: Nhà Xưởng Cho Thuê 2-5, 6, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681968
 

14/ Công Ty TNHH The Support Việt Nam

Địa chỉ: Lô D3, Khu Nhà Xưởng Cho Thuê, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3201009
 

15/ Công Ty TNHH Taiyo Brush Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3201011
 

16/ Công Ty TNHH Pegasus - Shimamoto Auto Parts Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681171

 

17/ Công Ty TNHH Smc Manufacturing (Việt Nam)

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681345

 

18/ Công Ty TNHH Kyc Machine Industry Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681245
 

19/Công Ty TNHH Texel - Seikow Việt Nam

Địa chỉ: KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681279

 

20/Công Ty TNHH Tentac (Hồ Chí Minh)

Địa chỉ: Đường D4-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681278

 

21/ Công Ty TNHH Toste Việt Nam

Địa chỉ: Nhà Xưởng Cho Thuê 5-1, Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681800

 

22/ Công Ty TNHH Ohmi Kako Việt Nam

Địa chỉ: Đường N3-2, Nhà Xưởng Cho Thuê 5-6, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681500
 

23/ Công Ty TNHH Japan Best Foods

Địa chỉ: Đường N3-1, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681298

 

24/ Công Ty TNHH Koikeya Việt Nam

Địa chỉ: Đường N3-2, KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681368

 

25/ Công Ty TNHH Taiyosha Electric Việt Nam

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3681005

 Tin tức khác