• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1, 2, 3

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1, 2, 3

  1. Ngày đăng: 30-06-2023
  2. Lượt xem: 403
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1, 2, 3

Danh sách các công ty trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Đồng Nai


1. Công Ty TNHH Splendour (Speco)

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560968 Fax: (0251)3848569

Email: Speco@Hcm.Vnn.Vn


2. Công Ty TNHH Công Nghiệp Elma Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560088 Fax: (0251)3560039

Email: Elma_Vn@Hcm.Vnn.Vn


3. Công Ty TNHH Wooree Vietnam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560859 Fax: (0251)3549550

Email: Phuong@Wooree.Co.Kr


4. Công Ty TNHH Công Nghiệp Thăng Xuyên Việt Nam (Sun Chun)

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3549526 Fax: (0251)3549527

Email: Thangxuyen@Hcm.Vnn.Vn


5. Công Ty TNHH Il Kwang Vina

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3549591 Fax: (0251)3549590

Email: Quanggiap1080@Yahoo.Com


6. Công Ty TNHH Liên Minh Vina

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560606 Fax: (0251)3560609

Email: Lmvn@Hdvn.Vnd.Net


7. Công Ty Cơ Khí Xd Poslilama

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560854 Fax: (0251)3848634

Website: Www.Poslilama.Com.Vn


8. Công Ty CP Sx & KD VLXD Idico

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560724 Fax: (0251)3560132

Email: Comatra@Hcm.Vnn.Vn


9. Công Ty Cp Thiết Bị Vệ Sinh Caesar Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3569408 Fax: (0251)3569191

Email: Vncaesar@Hcm.Vnn.Vn


10. Công Ty TNHH Thực Phẩm NFC

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560107 Fax: (0251)3560106

Email: Thucphamnfc@Yahoo.Com


11. Công Ty TNHH Đài Đạt

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560898 Fax: (0251)3560900

Email: Tairdar@Hcm.Vnn.Vn


12. Công Ty TNHH Loong Biên Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560615 Fax: (0251)3560617

Email: Lbvntent@Hcm.Vnn.Vn


13. Công Ty TNHH MTV Phát Triển Đô Thị & KCN (Idico-Urbiz)

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560475 Fax: (0251)3560477

Email: Urbizco@Hcm.Vnn.Vn


14. Công Ty TNHH Hirota Precision Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 10 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560686 Fax: (0251)3560685

Email: Speed@Hcm.Vnn.Vn


15. Công Ty CP Gạch Men Chang Yih

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560770 Fax: (0251)3549566

Email: Changyih@Changyih-Ceramic.Com


16. Công Ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560700 Fax: (0251)3560691

Email: Sikath@Hcm.Vnn.Vn


17. Công Ty TNHH Tongkook Việt Nam Spinning

Địa Chỉ: Đường 4 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560500 Fax: (0251)3560501

Email: Quyetfleming@Yahoo.Com


18. Công Ty TNHH Fine Cable Vina (Việt Nam)

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560228 Fax: (0251)3560229

Email: Fchan@Fine-Cable.Co.Kr


19. Công Ty CP Công Nghiệp Tung Kuang

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3569255 Fax: (0251)3569259


20. Công Ty TNHH Việt Tín

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560839 Fax: (0251)3540011

Email: 1307@Hcm.Vnn.Vn


21. Công Ty TNHH Sx Thun & Nguyên Liệu May Premier Việt Nam

Địa Chỉ: Đường 8 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560832 Fax: (0251)3848942

Email: Primiervn@Hcm.Vnn


22. Công Ty TNHH Công Nghiệp Thăng Xuyên Việt Nam (Sun Chun)

Địa Chỉ: Đường 3 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3549526 Fax: (0251)3549527

Email: Thangxuyen@Hcm.Vnn.Vn23. Công Ty TNHH Quốc Tế Nguyên Hưng

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560109 Fax: (0251)3540663

Website: Www.Dasin-Tt.Com24. Công Ty TNHH Hwaseung Vina

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 1, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560800 Fax: (0251)3560782
 

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

1. Công Ty TNHH Sx Ngư Cụ Chingfa

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560291 Fax: (0251)3560290

Email: Chingfa@Unet.Vnnews.Co
 

2. Công Ty TNHH Cẩm Thạch Sài Gòn (SGM)

Địa Chỉ: Lô 3 Đường 5c KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560217 Fax: (0251)3560216

Email: Saigonmarblebr@Vnn.Vn

 

3. Công Ty TNHH Chig Feng

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560631 Fax: (0251)3560175

Email: Cf540060@Yahoo.Com ;


4. Công Ty LD Mỹ Phẩm LG Vina

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560575 Fax: (0251)3560581

Email: Lgvncos@Hcm.Vnn.Vn

 

5. Công Ty TNHH King 'S Grating

Địa Chỉ: Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3521321 Fax: (0251)3521181

Email: Kings@Hcm.Vnn.Vn6. Công Ty TNHH Ygs Vina

Địa Chỉ: Lô 2 Đường 25b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560646 Fax: (0251)3560498

Website: Www.Ygs.Co.Kr7. Công Ty Cp Phát Triển Đô Thị Công Nghiệp Số 2 (D2d)

Địa Chỉ: Đường 319b KCN Nhơn Trạch 2, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3817742

Email: Dongnain02@Hcm.Vnn.Vn

 

8. Hualon Corp. Vietnam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 2, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560338 Fax: (0251)3560335

Email: Hualon@Hcm.Fpt.Vn


Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai


1. Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 25c KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560445

Fax: (0251)3560453

Email: Hungchaole@Yahoo.Com.Tw

 

2. Công Ty TNHH Vlxd Châu Âu (Ebm)

Địa Chỉ: Đường N1 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3569178

Fax: (0251)3560989

Website: Www.Ebm.Com.Vn

 

3. Công Ty TNHH Công Nghiệp Cao Su Chính Tân Việt Nam

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560910

Email: Jblue@Mail.Cst.Com.Tw
 

4. Công Ty TNHH MTV VLXD Tín Nghĩa

Địa Chỉ: Đường 6 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560416 Fax: (0251)3560417

Email: Brickplant@Timexco.Com.Vn

 

5. Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Hải Sản & Nước Đá Tung Kong

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560066 Fax: (0251)3560068

Email: Tksfnt@Yahoo.Com.Tw

 

6. Công Ty TNHH XD Song Hui

Địa Chỉ: 25C KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560589 Fax: (0251)3549726

Email: Songhui@Gmail.Com
 

7. Công Ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560309 Fax: (0251)3549808

Email: Cyong@Npc.Com.Tw
 

8. Công Ty TNHH Kuang Tai (Việt Nam)

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560244 Fax: (0251)3560096

Email: Nomuraweld@Hcm.Hnn.Vnn.Vn

 

9. Công Ty TNHH C.T. Polymer

Địa Chỉ: Lô A10 Phân Khu Formosa KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560544 Fax: (0251)3540139

Email: Ctpolymer@Yahoo.Com

 

10. Công Ty TNHH Công Nghiệp Nguyên Tinh

Địa Chỉ: Đường D6 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560397 Fax: (0251)3560712

Email: Nguyen_Tinh@Vnn.Vn

 

11.Công Ty TNHH Chinwell Fasteners (Vn)

Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, X.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560405 Fax: (0251)3560403

Email: Chinwell.Vn@Gmail.Com12. Công Ty TNHH Palm Paper

Địa Chỉ: C15 KCN Nhơn Trạch 3, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai

Điện Thoại: (0251)3560211 Fax: (0251)3560213

Email: Hungyuan@Vnn.VnTin tức khác