• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP – BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP – BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 07-07-2023
  2. Lượt xem: 1006
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP RẠCH BẮP – BÌNH DƯƠNG


1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PTEC TÂN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702649545

Địa chỉ: Nhà xưởng số 2, lô F6 (Khu B3), đường D2, D9 KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2/ CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI VIỆT TRÍ

Mã số thuế: 3702383944

Địa chỉ: Đường số 9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sợi

 

3/ CÔNG TY CỔ PHẦN S.I CASTING VIỆT NAM

Mã số thuế: 3601611182

Địa chỉ: Lô A4-1, Khu A4, Đường D9 Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

 

4/ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 3702330445
Địa chỉ: Lô G5 – (Khu B2), Đường D10, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giày dép


 

5/ CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY HTC

Mã số thuế: 0312897473

Địa chỉ: Lô E3 (khu B4), khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu6/ CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG HỢP THÀNH

Mã số thuế: 3701349387
Địa chỉ: E1-1 (khu B4) khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

 

7/ CÔNG TY CỔ PHẦN FIRST INDUSTRIES VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702455356

Địa chỉ: Lô B3 (Khu A3), Đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm từ kim loại

 

8/ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP AN ĐIỀN

Mã số thuế: 3700879938

Địa chỉ: Đường D1, khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

 


9/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEW HOPE (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702468965

Địa chỉ: Lô H3 (khu B1) Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường tủ bàn gh

 

10/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LI LONG

Mã số thuế: 3702436272

Địa chỉ: Lô B5, B6 (Khu A3), Đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sợi

 

11/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT DỆT JEN HSIANG

Mã số thuế: 3702534230

Địa chỉ: Lô C2 (Khu A2), Đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

 

12/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ YUU YUU

Mã số thuế: 3702555939

Địa chỉ: Lô H10 (khu B1), đường D10, khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghếSản xuất sợi

 

13/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ YUAN LIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702615472

Địa chỉ: Lô A4-3 (khu A4), đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 

14/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ KAISER 2 (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702401343

Địa chỉ: Khu A1 đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 

15/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GỖ JIA DING VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702711680

Địa chỉ: lô A1-1 (khu A4), đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 

16/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BAI YUAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702565662

Địa chỉ: Lô H9 (khu B1), đường D10, khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: In ấn

 

17/ CÔNG TY TNHH BẢO VỆ VỆ SỸ TÂN TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3702967594

Địa chỉ: Thửa đất số 421, tờ bản đồ số 10, đường D10, KCN Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ tư nhân

 

18/ CÔNG TY TNHH ALL WIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702638550

Địa chỉ: Lô H5-2 (khu B1), đường D9, khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

 

19/ CÔNG TY TNHH HUKON QUỐC TẾ (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702825416

Địa chỉ: Lô E11 (Khu B4), Đường D10, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

 

20/ CÔNG TY TNHH HANG TAI ( VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702396100

Địa chỉ: Lô E8 (Khu B4) đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su

 

21/ CÔNG TY TNHH ESSENTIAL HOME FURNITURE

Mã số thuế: 3702907348

Địa chỉ: Nhà xưởng số 1, Lô H3 (khu B1), đường D9, khu công nghiệp Rạ, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 

22/ CÔNG TY TNHH DING YUAN (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702480320

Địa chỉ: Lô E4 (Khu B4), Đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

 

23/ CÔNG TY TNHH CHUANG YUAN (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 3702335115

Địa chỉ: Lô A11 (Khu A4) đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

 

24/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SUNRISE

Mã số thuế: 3702458300

Địa chỉ: Lô C1 (khu A2), đường D9, Khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

 

25/ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TRƯỜNG SINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702638279

Địa chỉ: Nhà xưởng số 3, lô F6 ( khu B3), Đường D9, Khu công nghiệp R, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương

Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic
 Tin tức khác