• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ

  1. Ngày đăng: 04-07-2023
  2. Lượt xem: 79
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔ

 

1/ Công Ty Cổ Phần Bao Bì Ab( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài)

Địa Chỉ: Lô D4, Đường Số 2, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

2/ Công Ty TNHH Dệt Huamian (Việt Nam) ( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài)

Địa Chỉ: Thửa 419, Tờ Bản Đồ 25, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

3/ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Yao Yan

Địa Chỉ: B2-56, Đường Số 11, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

4/ Công Ty TNHH Phát Triển Năng Lượng Phương Nam

Địa Chỉ: Lô A1 Đường Số 1 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

5/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Xanh ACE Việt Nam

Địa Chỉ: Lô Q.01, Đường Số 1, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

6/ Công Ty TNHH Công Nghệ Vật Liệu Cao Cấp Yuan Jing Việt Nam

Địa Chỉ: Lô D9, Đường Số 2, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

7/ Công Ty TNHH Noahsoft

Địa Chỉ: Lô B1-12, Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

8/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Markwell (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô Số E9a, Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

9/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Thuận Hồng Thái (Việt Nam)

Địa Chỉ: Lô E9-B Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

10/ Công Ty TNHH Kai Xuan

Địa Chỉ: Lô I-1a Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

11/ Công Ty TNHH Sunshine Home

Địa Chỉ: Lô C2 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

12/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Hòa

Địa Chỉ: Lô I5 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

13/ Công Ty Cổ Phần Rạng Đông Healthcare

Địa Chỉ: Lô G4-G8, Đường Số 8, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

14/ Công Ty TNHH Nột Thất Sáng Tạo Cao Phong Việt Nam

Địa Chỉ: Lô I3 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

15/ Công Ty TNHH Xe Nâng Hecha

Địa Chỉ: Đường Số 1, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

16/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hoàng Quỳnh

Địa Chỉ: Lô G5 Đường Số 8, Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

17/ Công Ty TNHH Wan I Leather Goods

Địa Chỉ: Lô D14, Đường Số 7, KCN Tân Đô hu Công Nghiệp Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

18/ Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Slappys

Địa Chỉ: Lô 11 Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

19/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KK Group

Địa Chỉ: Lô B1-33 Đường Số 1, Khu Dân Cư Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

20/ Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thành Hưng Vượng

Địa Chỉ: Lô I2 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

21/ Công Ty TNHH Sản Xuất Giày Slappys

Địa Chỉ: Lô 11 Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

22/ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kk Group

Địa Chỉ: Lô B1-33 Đường Số 1, Khu Dân Cư Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

23/Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thành Hưng Vượng

Địa Chỉ: Lô I2 Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

24/ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phụ Tùng Cơ Giới Long Minh

Địa Chỉ: Lô B20-B21 Đường Số 4, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

25/ Công Ty TNHH Dv-Tm Dương Thiên Di

Địa Chỉ: T1-01 Đường Số 8, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

26/ Công Ty Cổ Phần Trading Rạng Đông

Địa Chỉ: Lô H1-H9 Khu Công Nghiệp Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

27/ Công Ty TNHH Triangle Apparel

Địa Chỉ: Lô G12-B, Đường Số 5, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

28/ Công Ty TNHH Kai Xuan

Địa Chỉ: Lô I-1a Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

29/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thủ Cường

Địa Chỉ: Lô Số E9c, Đường Số 6, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

30/ Công Ty TNHH Quốc Tế Liễn Quán ( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài )

Địa Chỉ: Lô B17, Đường Số 7, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

31/ Công Ty TNHH Hồng Phúc Tài Long An

Địa Chỉ: Lô H5, Đường Số 7 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

32/ Công Ty TNHH Đầu Tư Sài Gòn - Long An Land

Địa Chỉ: E8-B1 Đường Số 14, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

33/ Công Ty TNHH Kaka Pack ( Nộp Thay Nhà Thầu Nước Ngoài )

Địa Chỉ: Lô H5 Đường Số 7, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

34/ Công Ty TNHH DV Ăn Uống Vũ Điệp Phát

Địa Chỉ: Lô 19 Đường Số 1, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

35/ Công Ty TNHH TM SX Ý Gia Bảo

Địa Chỉ: Đường Số 7 KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

36/ Công Ty TNHH Giải Pháp J&U

Địa Chỉ: Lô C14, Đường Số 2, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 

37/ Công Ty TNHH Phát Triển Đầu Tư Xây Dựng Khoa Minh

Địa Chỉ: Thửa 374, Tờ Bản Đồ Số 25, Đường Số 13, KCN Tân Đô, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An
 Tin tức khác