• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG - BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 28-06-2023
  2. Lượt xem: 403
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯƠNG - BÌNH DƯƠNG


1/ Công ty TNHH Quốc Tế Nhựa Việt Hoa

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô D2 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3747397

Fax: (274)3747399

Email: Yehhua@Hcm.Vnn.Vn
 

2/ XN Super Foam Việt Nam

Ngành Nghề: Cao Su - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Lô E4 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753707

Fax: (274)3753709

Email: Chungchanhsuperfoam@Vnn.Vn

 

3/ Công ty TNHH Her Kuang

Ngành Nghề: Chỉ - May & Thêu

Địa Chỉ: Lô E3 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3747808

Fax: (274)3747447

Email: Herkuang@Hcm.Vnn.Vn

 

4/ Công ty TNHH Allover World

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: D3-D4 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753613

Fax: (274)3753612

Email: Newhouse@Hcm.Vnn.Vn

 

5/ Công ty TNHH Jinn Yih Chung

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: D7-D8 Đường 3 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718188

Fax: (274)3718186

Email: Jyc.Print@Hcm.Vnn.Vn

 

6/ Công ty TNHH Nhựa Chinli

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô H7 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718759

Fax: (274)3746918

Email: Chinli@Chinli.Com


7/ Công ty Cp Việt Hương

Ngành Nghề: Cơ Sở Hạ Tầng & Đầu Tư Phát Triển

Địa Chỉ: Km11 Đl Bình Dương KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3754870

Fax: (274)3754989

Email: Vhip@Hcm.Vnn.Vn

 

8/ Công ty TNHH Sx Giấy Nhám Merit Việt Nam

Ngành Nghề: Chất Mài Mòn

Địa Chỉ: Lô C10 Ql13 KCN Việt Hương, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3746318

Fax: (274)3746327

Email: Merit@Hcm.Fpt.Vn

 

9/ Công ty TNHH Jm Caps

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô C7 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753258

Fax: (274)3753255

Email: Jmcapsvn@Unet.Vnnews.Com

 

10/ Công ty TNHH Tân Kim Lý

Ngành Nghề: Dệt - Hóa Chất, Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô G3 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718128

Fax: (274)3718130

Email: Công ty tankimly@Hcm.Vnn.Vn

 

11/ Công ty TNHH Jorn Technology

Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ

Địa Chỉ: Lô M1-M2-M3 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753070

Fax: (274)3753728

Email: Jorn@Hcm.Vnn.Vn


12/ Công ty TNHH Taung Liang (Việt Nam)

Ngành Nghề: Gas - Thiết Bị Dùng Gas

Địa Chỉ: E1-E2 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3753966

Fax: (274)3753965

Email: Taungliangvn@Yahoo.Com

 

13/ Công ty TNHH Asia Paint Việt Nam

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô I5-I6 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718939

Fax: (274)3747698

Email: Asiapaint@Hcm.Vnn.Vn

 

15/ Công ty TNHH Ming Kuan

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô F5 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3715215

Fax: (274)3718738

Email: Mingkuan@Hcm.Vnn.Vn

 

16/ Công ty TNHH Korea Foam

Ngành Nghề: Cách Nhiệt - Vật Liệu & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô J2 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3718650

Fax: (274)3718655

Email: Cachnhiet.Com@Gmail.Com ; Lantimtc2000@Gmail.Com ; Koreafoam@Koreafoam.Com

 

17/ Công ty TNHH Henkel Việt Nam - Cn

Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm

Địa Chỉ: Lô H6 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3747120

Fax: (274)3747123

Email: Henkel@Fmail.Vnn.Vn

 Tin tức khác