• Danh bạ
  • DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI

  1. Ngày đăng: 28-06-2023
  2. Lượt xem: 984
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI


1. CTY TNHH STORSACK VIỆT NAM

Địa chỉ: 4/4B Kcn Hố Nai, Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3986698

Fax: (61)3986702

Email: info@storsack.com.vn

 

2. CTY TNHH TÍN DŨNG

Địa chỉ: Lô1-21D  Kcn Hố Nai, Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3984142

Email: vcfp_tindung@vnn.vn

 

3. CTY CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG CHILINE (VIỆT NAM)

Địa chỉ: Đường 3A Kcn Hố Nai,Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3981386

Fax: (61)3981389

Email: chilivn@unet.vnnews.com

 

5. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIÊP’ ĐÚC CHÍNH XÁC VIỆT NAM (VPDC)

Địa chỉ: Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3981308

Fax: (61)3981309

Email: vpdc168@hcm.vn

 

6. CTY TNHH VISION

Địa chỉ: Đường số 3, Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3983104

Fax: (61)3984216

Email: ynghua@hcm.vnn.vn

 

7. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP VIET CHIN

Địa chỉ: Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3983516

Fax: (61)3984517

Email: kaowu@hcm.vnn.vn

 

 

8. CTY TNHH THÁI PHƯỚC

Địa chỉ: Lô 20 Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai         

Điện thoại: (61)3984316

Fax: (61)3984313

Email: tpcan@saigonnet.vn

 

9. CTY HỮU HẠN ĐIỆN THỤY THÁI VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 1-21A Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3981761

Fax: (61)3981760

Email: vnsuitai@hcm.vnn.vn

 

 

10. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP BROAD BRIGHT

Địa chỉ: 15 Chợ Chiều, Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3983433

Fax: (61)3983435

Email: bbml@hcm.vnn.vn

 

11. CTY TNHH CÔNG NGHIỆP THIỆN MỸ

Địa chỉ: Lô 5/6B Đường số 10,  Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3985457

Fax: (61)3985459

Email: tmdn@vnn.vn

 

12. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP SUNSHINE (TONK WHEEL)

Địa chỉ: Kcn Hố Nai, Xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3985845

Email: ken0710@ms56.hinet.net

 

 

13. CTY TNHH CÔNG TRÌNH HANCHI

Địa chỉ: Lô 5-2B Đường 6 Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3987766

Fax: (61)3987769

Email: hanchi886@hotmail.com

 

14. CTY HỮU HẠN ĐIỆN CƠ SHIHLIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 6 Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3983236

Fax: (61)3983473

Email: shihlin@saigonnet.vn

 

15. CTY CP TUICO

Địa chỉ: 12 Chợ Chiều, Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: (61)3671555

Fax: (61)3671345

Email: blade-king@tuicovn.com

 

16. CTY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM (VPIC)

Địa chỉ: 16 Chợ Chiều, Kcn Hố Nai, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai Điện thoại: (61)3986838

Fax: (61)3982932

Email: vpic@hcm.vnn.vnTin tức khác