• Danh bạ
  • DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SỐNG THẦN 1 VÀ SÓNG THẦN 2

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP SỐNG THẦN 1 VÀ SÓNG THẦN 2

  1. Ngày đăng: 05-10-2019
  2. Lượt xem: 19184
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1:

1/ Công Ty TNHH Casa

Ngành Nghề: Trà

Địa Chỉ: 16 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3791085

Fax: (274)3791086

Email: Gygvn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

2/ Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thành Nghĩa

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Đường 7 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737670

Fax: (274)3737671

Email: Tnenineering@Vnn.Vn

 

 

3/ Plantation Grown Timbers (Vietnam) Co. Ltd

Ngành Nghề: Gỗ - Xuất Nhập Khẩu

Địa Chỉ: 9 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790390

Fax: (274)3737598

Website: Www.Pgtmate.Com

 

 

4/ Công Ty TNHH Cao Su Siêu Việt

Ngành Nghề: Băng Tải Các Loại

Địa Chỉ: 16 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742402

Fax: (274)3742405

Email: Sieuvietcaosu@Hcm.Vnn.Vn

 

 

5/ Công Ty Ld Sx Bao Bì Tong Yuan

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 6 Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742250

Fax: (274)3742238

Email: Tongyuanvn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

6/ Công Ty CP Công Nghiệp Bao Bì Ngai Mee

Ngành Nghề: Bao Bì - Vật Liệu

Địa Chỉ: 9a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742299

Fax: (274)3742224

Email: Hcmc@Ngaimee.Com

 

 

7/ Công Ty TNHH Ngũ Kim Huasheng

Ngành Nghề: Điện Tử - Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện

Địa Chỉ: 10a Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737679

Fax: (274)3737677

Email: Kimhuasheng@Vnn.Vn

 

 

8/ Công Ty TNHH Synthomer Việt Nam

Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: 8 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790027

Fax: (274)3742376

Email: Chemtech@Hcm.Vnn.Vn ; Chemtech_User@Yahoo.Com.Tw

 

 

9/ Công Ty TNHH Best South Việt Nam

Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742426

Fax: (274)3742425

Email: Bestsouth-Vn@Hcm.Vnn.Vn


 

10/Công Ty TNHH Scancom Việt Nam

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô 10 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3791051

Fax: (274)2217793

Website: Www.Scancom.Net

 

 

11/ Công Ty TNHH Uni Eastern Việt Nam

Ngành Nghề: Bê Tông - Trộn Sẵn

Địa Chỉ: 3 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3791112

Fax: (274)3752838

Email: Uniremiconblock@Yahoo.Com

 

 

12/ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 1 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742206

Fax: (274)3742205

Email: Hrvn@Jotun.Com

 

 

13/Công Ty TNHH United PoTTeries Sài Gòn (Upsgn)

Ngành Nghề: Gốm - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 2 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742275

Fax: (274)3742246

Email: Info@UnitedpoTTeries.Com

 

 

14/ Công Ty TNHH Sx Tm Nam Phát

Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Kho 10 Lô 2 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737401

Fax: (274)3737403

Email: Namphat.Co@Vnn.Vn

 

 

 

15/ Công Ty TNHH Sx Tm Phạm Lộc

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9a Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274) 39683020

 

 

16/ Công Ty TNHH Đông Thái

Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Kho 2 Lô O KCN Sóng Thần 1, X.Đông Hòa, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274) 38891388

 

 

17/ Công Ty TNHH Plastic Intercon

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737437

Fax: (274)3737438

Email: Sales@Pihangers.Com

 

 

18/ Công Ty TNHH Srithai Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 9 Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790023

Fax: (274)3790025

Email: Vitaplast@Hcm.Fpt.Vn

 

 

19/ Công Ty TNHH Vĩnh Tụ (Well Content)

Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao - Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị

Địa Chỉ: 10 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742227

Fax: (274)3742226

Email: Wellcontent@Hcm.Vnn.Vn

 

 

20/ Công Ty CP Vùng Quê

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Kho Số 3 Lô Mn Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732977

Email: Thecountry@Hcm.Fpt.Vn

 

 

21/ Công Ty TNHH Hồng Vận

Ngành Nghề: Bao Bì - Dịch Vụ

Địa Chỉ: Kho 12c Kho Lam Thành Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737346

Fax: (274)3737349

Email: Hongvan@DiecuTTing.Com.Vn ;

 

 

22/ Công Ty CP BeTTer Resin

Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: 40 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742255

Fax: (274)3742254

Email: BeTTerresin@Hcm.Vnn.Vn

 

23/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hai My - Cn

Ngành Nghề: Kệ Chứa Hàng & Trưng Bày

Địa Chỉ: Lô Mn Kho 4b Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737318

Fax: (274)3737321

Email: Kinhdoanh@Haimy.Com ; Sales@Haimay.Com ;

 

 

24/ Công Ty TNHH May Mặc Hung Wah Vn

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 11 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732868

Fax: (274)3732866

Email: Alex.Chan@Hungwah.Com.Vn

 

 

25/ Công Ty TNHH Dệt May Thế Hòa

Ngành Nghề: Dệt - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kho M7 Lô Mnivb Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732777

Fax: (274)3752172

 

 

26/ Công Ty CP Phân Bón Việt Mỹ

Ngành Nghề: Phân Bón

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737363

Fax: (274)3737353

 

 

27/ Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh

Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kho 8 Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732836

Fax: (274)3652762

Email: Hungthinhpaper@Vnn.Vn

 

 

28/ Công Ty TNHH Acme

Ngành Nghề: Túi Xách - Phụ Liệu

Địa Chỉ: 5a Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732860

Fax: (274)3732862

Email: Acme@Hcm.Vnn.Vn

 

 

29/ Công Ty TNHH Hansoll Vina (Hsv)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732930

Email: Simon@Hansollvina.Com

 

 

30/ Công Ty CP SX TM DV An Lộc

Ngành Nghề: Thương Mại - Công Ty

Địa Chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 X.An Bình, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: 02838965918

Fax: 02838965919

 

 

31/ Highland Dragon Enterprise Co., Ltd (Hd)

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản - Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: 15 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790201

Fax: (274)3790210

Email: Headoffice@Highlanddragon.Com.Vn

 

 

32/ Công Ty TNHH TMDV SX Duy Hưng

Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 8 KCN Sóng Thần 1, Độc Lập, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: 38961997

Fax: (274)38961995

 

 

33/ Công Ty TNHH Mtv Tiếp Vận Gemadept (Glc)

Ngành Nghề: Nông Sản

Địa Chỉ: Lô J1 Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737499

Fax: (274)3790708

 

 

34/ Công Ty TNHH Giày An Thịnh

Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 26 KCN Sóng Thần 1 Đl Độc Lập, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274) 38968754

 

 

35/ Công Ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long - Cn

Ngành Nghề: Xuất Nhập Khẩu - Công Ty

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732533

Website: Www.Tamlong.Com

 

 

36/Công Ty TNHH Nhựa Hừng Đông

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô E Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 X.An Bình, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274) 38967971

 

 

37/ Swire Cold Storage Vietnam Co, LTD

Ngành Nghề: Kho

Địa Chỉ: 18 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790015

Fax: (274)3742375

Email: Gsanders@Spcs.Com.Vn

 

 

38/ Công Ty TNHH Hóa Công Nghệ Nano

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 7 Đl Độc Lập KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790916

Fax: (274)3791610

Email: Nanochem@Vnn.Vn

 

 

39/ Công Ty TNHH Leading Edge 

Ngành Nghề: Thể Dục Thể Thao - Trang Phục, Dụng Cụ, Thiết Bị

Địa Chỉ: 12 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732856

Fax: (274)3732858

Email: Leadingedge@Hcm.Vnn.Vn

 

 

40/ Công Ty TNHH Srithai Việt Nam

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 9 Đường 2 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790023

Fax: (274)3790025

Email: Vitaplast@Hcm.Fpt.Vn


 

41/ Công Ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam 

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 1 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742206

Fax: (274)3742205

Email: Hrvn@Jotun.Com

 

 

42/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Hai My - Cn

Ngành Nghề: Kệ Chứa Hàng & Trưng Bày

Địa Chỉ: Lô Mn Kho 4b Đường 9 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737318

Fax: (274)3737321

Email: Kinhdoanh@Haimy.Com ; Sales@Haimay.Com ; Haimyrack@Haimy.Com

 

 

43/ Công Ty TNHH Sx Tm Thái Hòa

Ngành Nghề: Cần Trục & Cầu Trục

Địa Chỉ: Lô E Đường 8 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737936

Fax: (274)3737391

Email: Thaihoavn@Vnn.Vn

 

44/Công Ty TNHH Dệt May Thế Hòa

Ngành Nghề: Dệt - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kho M7 Lô Mnivb Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732777

Fax: (274)3752172

 

 

45/ Công Ty TNHH Đông Thái

 Ngành Nghề: Nệm & Nệm Giường

Địa Chỉ: Kho 2 Lô O KCN Sóng Thần 1, X.Đông Hòa, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: 38891388

 

 

46/ Công Ty TNHH Giấy Hưng Thịnh

Ngành Nghề: Giấy - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Kho 8 Lô O Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732836

Fax: (274)3652762

Email: Hungthinhpaper@Vnn.Vn

 

 

47/ Highland Dragon Enterprise Co., Ltd (Hd)

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản - Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: 15 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790201

Fax: (274)3790210

Email: Headoffice@Highlanddragon.Com.Vn

 

48/ Công Ty TNHH Hansoll Vina (Hsv)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732930

Email: Simon@Hansollvina.Com

 

 

49/ Công Ty CP Vùng Quê

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Kho Số 3 Lô Mn Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732977

Email: Thecountry@Hcm.Fpt.Vn

 

 

50/ Công Ty TNHH SX TM Nam Phát

Ngành Nghề: Nhựa - Nguyên Liệu

Địa Chỉ: Kho 10 Lô 2 Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737401

Fax: (274)3737403

Email: Namphat.Co@Vnn.Vn

 

 

51/ Công Ty TNHH Hồng Vận

Ngành Nghề: Bao Bì - Dịch Vụ

Địa Chỉ: Kho 12c Kho Lam Thành Đường 10 KCN Sóng Thần 1, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737346

Fax: (274)3737349

Email: Hongvan@DiecuTTing.Com.Vn ; Grandcorp@Hcm.Fpt.Vn

 

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp trong Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2:

 

1/ Hsin Mei Kuang (Vn) Co. Ltd

Ngành Nghề: Mực & Mực In

Địa Chỉ: 3 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790860

Fax: (274)3737392

Email: Vinahmk@Hcm.Vnn.Vn

 

 

2/ Công Ty TNHH Tiger Alwin

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: 22 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710880

Fax: (274)3710885

Email: Tigeralwin@Hcm.Vnn.Vn

 

 

3/ Công Ty TNHH Great Eastern Resins Industrial (Vn)

Ngành Nghề: Keo & Chất Dính

Địa Chỉ: 8 Đường 17 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790858

Fax: (274)3790855

Email: Greco_Vn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

4/ Công Ty TNHH Alhonga Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 27 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731236

Fax: (274)3731238

Email: Alhonga@Hcm.Vnn.Vn

 

 

 

5/ Công Ty TNHH Gạch Men Long Tai

Ngành Nghề: Gạch Men

Địa Chỉ: 28 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3740511

Fax: (274)3740515

Email: Longtai@Saigonnet.Vn

 

 

6/ Công Ty TNHH In Ấn Ming Sheng

Ngành Nghề: In - Bao Bì

Địa Chỉ: 18 Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732668

Fax: (274)3723672

Email: Mingshengco@Hcm.Vnn.Vn

 

 

7/ Công Ty TNHH Asama Yuh Jiun Int'l Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 19 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730103

Fax: (274)3728275

Email: Asamavn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

8/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tân Hiệp Phong

Ngành Nghề: Giày, Dép - Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: 12 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3742677

Fax: (274)3742676

 

 

 

9/ Công Ty TNHH Hochang Vina

Ngành Nghề: Nón, Nón Bảo Hiểm

Địa Chỉ: 10 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731500

Fax: (274)3731504

Email: Info@Capbanks.Com

 

 

10/ Công Ty CP Lâm Đạt Hưng

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 37 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790038

Fax: (274)3790735

Email: Lds@Hcm.Vnn.Vn

 

 

11/ Công Ty TNHH Thái Phong

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô O Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730911

Fax: (274)3730912

Email: Thaiphongco@Hcm.Fpt.Vn

 

 

12/ Công Ty CP Latitude Tree Vn

Ngành Nghề: Gỗ - Xuất Nhập Khẩu

Địa Chỉ: 29 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731385

Email: Latitudetree@Latitudetree.Com.Vn

 

 

13/ Công Ty CP Tập Đoàn Hoa Sen (Hsg)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790955

Fax: (274)3737902

Email: Sales@Lotussteel.Com ;

 

 

14/ Công Ty TNHH Long Huei (Việt Nam)

Ngành Nghề: Bảo Hộ Lao Động

Địa Chỉ: 23 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731161

Fax: (274)3731160

Email: Ac@Vn-Zeus.Com ; Sunplp@Zeus-Helmets.Com

 

 

15/ Công Ty TNHH Kim Ức Phong

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 8 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790226

Fax: (274)3790229

Email: Jinyifong@Vnn.Vn

 

 

16/ Công Ty Ld American Home

Ngành Nghề: Gạch Men

Địa Chỉ: KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3740073

Email: Contact@American-Home.Com.Vn

 

 

17/ Công Ty TNHH Thêu Nam Phong

Ngành Nghề: Thêu - Dịch Vụ

Địa Chỉ: 28 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732921

Fax: (274)3732923

Email: Namfeng@Hcm.Vnn.Vn

 

 

18/ Kaken Vietnam Laboratory

Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định

Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737371

Fax: (274)3737372

Email: Kvl.Jr@Kotiti.Com.Vn

 

 

 

19/ Công Ty CP Thép Pomina

Ngành Nghề: Thép - Công Ty

Địa Chỉ: Đường 27 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710051

Fax: (274)3740804

Email: Webmaster@Pomina-Steel.Com ; Pomina@Pomina-Steel.Com

 

 

20/ Công Ty TNHH Minh Phú

Ngành Nghề: Bao Bì - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 25 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790360

Fax: (274)3732907

Email: Minhphuco@Hcm.Vnn.Vn

 

 

21/ Công Ty TNHH Active Int'l (Vn)

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 5 Lô N Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730297

Fax: (274)3730298

Email: Ww.Active@Hcm.Vnn.Vn

 

 

22/ Công Ty TNHH Mhy Việt Nam

Ngành Nghề: Nông Sản

Địa Chỉ: 6 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790880

Fax: (274)3790882

Email: Mhyfood@Hcm.Vnn.Vn

 

 

23/ Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.

Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định

Địa Chỉ: Lô K Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737371

Fax: (274)3737372

Website: Www.Bureauveritas.Com/CPs

 

 

24/ Công Ty CP Đại Thiên Lộc (Dtls)

Ngành Nghề: Thép - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737922

Fax: (274)3631627

Email: Daithienloc@Hcm.Vnn.Vn

 

 

25/ Công Ty TNHH Mtv Tôn Hoa Sen (Hssc)

Ngành Nghề: Vật Liệu Làm Trần Nhà, Mái Nhà, Mái Che

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737555

Fax: (274)3737904

Website: Www.Lotussteel.Com

 

 

26/ Công Ty TNHH Nan Pao Resins Vn

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 10 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790378

Fax: (274)3790377

Email: Nanpao@Saigonnet.Vn

 

 

27/ Công Ty TNHH Song Tain Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 17 Lô O Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730225

Fax: (274)3730227

Email: Songtain@Hcm.Vnn.Vn

 

 

28/ Công Ty TNHH Đồ Gỗ Quang Minh

Ngành Nghề: Gỗ - Sản Phẩm

Địa Chỉ: 22 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732890

Fax: (274)3732891

Email: Brighfurniture@Hcm.Vnn.Vn

 

 

29/ Công Ty TNHH Esprinta (Vn)

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 12 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737161

Fax: (274)3737160

Email: Yangji.Phan@Esprintavn.Com ;

 

 

30/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Tm Đại Phát

Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: 32 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790540

Fax: (274)3790542

Email: Bay@Daiphatfood.Com.Vn

 

 

31/ Công Ty CP Phát Triển KCN Sóng Thần (Stiz Bình Dương)

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất

Địa Chỉ: 27 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, X.An Bình, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3793077

Fax: (274)3793073

Website: Www.Autokingdom.Com.Vn

 

 

32/ O'leer Industrial Vietnam Co., Ltd

Ngành Nghề: Giày, Dép - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 25 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729034

Fax: (274)3729032

Email: Oleer.Ltd@Hcm.Vnn.Vn

 

 

33/ Công Ty TNHH Mtv Cơ Khí Xd Hoa Sen (Hecc)

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: 9 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737097

 

34/ Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam

Ngành Nghề: Thực Phẩm - Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: 16-18 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790811

Fax: (274)3737974

Email: Marketing@Upvn.Net ; Michael@Upvn.Net08

 

 

35/ Công Ty TNHH Thực Phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn (Saigon Nutri Food)

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3737693

Fax: (274)3737694

Email: Sales@Saigonnutrifood.Com ;

 

 

36/ Công Ty TNHH U.P Việt Nam

Ngành Nghề: Gas - Lắp Đặt Hệ Thống & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô N Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3728888

Fax: (274)3728999

Email: Upvietnam@Hcm.Vnn.Vn

 

 

37/ Công Ty TNHH Tsaiyarn Int'l Vn

Ngành Nghề: Xe Máy - Phụ Tùng

Địa Chỉ: 27b Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3710555

Fax: (274)3710333

Email: Tsaiyam@Hcm.Vnn.Vn

 

 

38/ Công Ty TNHH Năng Lượng & Kỹ Thuật Môi Trường Fujikasui

Ngành Nghề: Nước -Thiết Bị & Dịch Vụ Xử Lý Nước

Địa Chỉ: 3 Đường 20 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790521

Fax: (274)3790526

Email: Fkv@Fujikasui.Com.Vn

 

 

39/ Công Ty TNHH Ích Sai

Ngành Nghề: Gỗ - Thiết Bị Khai Thác & Chế Biến

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3793066

Fax: (274)3793069

 

 

40/ Công Ty TNHH Bình Minh

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 28 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790588

Fax: (274)3790791

Email: Es-Correctionltd@Hcm.Vnn.Vn

 

 

41/ Công Ty TNHH Bor Yueh Int'l Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 26 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730301

Fax: (274)3730300

Email: Boryuehsonics_Vn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

42/ Công Ty TNHH Sx Olympic Pro Vn

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 6 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3782085

Fax: (274)3782088

Email: OlympiCPro@Hcm.Vnn.Vn

 

43/ Công Ty TNHH Poh Huat

Ngành Nghề: Nội Thất - Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí

Địa Chỉ: 17 Đường 26 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729101

Fax: (274)3729102

Email: Jeff@Pohhuat.Com

 

 

44/ Hiệp Hội Thương Gia Đài Loan Tỉnh Bình Dương

Ngành Nghề: Hiệp Hội

Địa Chỉ: 29 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729050

Fax: (274)3731858

Email: Btbvn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

45/ Công Ty TNHH Sheang Lih Cycle Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 21 Lô N Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730188

Fax: (274)3730218

Email: Shining@Hcm.Vnn.Vn

 

 

46/ Công Ty TNHH Sx Tm Khải Hoàn

Ngành Nghề: Xe Hơi - Phụ Tùng

Địa Chỉ: 36 Lô 6 Đường 6 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790416

Fax: (274)3790418

Email: Vgcglass@Hcm.Vnn.Vn

 

 

47/ Công Ty TNHH Rinors (Việt Nam)

Ngành Nghề: Băng Tải Các Loại

Địa Chỉ: 15 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730450

Fax: (274)3730659

Email: Rinorsvn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

48/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Tung Shin

Ngành Nghề: Nhôm

Địa Chỉ: 8 Đường 18 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790701

Fax: (274)3730800

Email: Tungshin@Hcm.Vnn.Vn

 

 

49/ Công Ty TNHH Quốc Tế Chutex

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 18 Lô C1 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790930

Fax: (274)3790770

Email: Bienhoaagan@Chutex.Com.Vn

 

 

50/ Công Ty TNHH Dệt Kao Sha Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: 5 Đl Thống Nhất KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790675

Fax: (274)3790676

Email: Kaoshavn@Hcm.Vnn.Vn

 

 

51/ Công Ty TNHH Yen Yue Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp - Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: 3 Đường 23 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3731326

Fax: (274)3731328

Email: Yenyue@Hcm.Vnn.Vn

 

 

52/ Công Ty TNHH Ever Young

Ngành Nghề: Chất Thải, Rác - Dịch Vụ & Thiết Bị

Địa Chỉ: 5 Đường 18 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3732588

Fax: (274)3732589

Email: Everyoung@Hcm.Vnn.Vn

 

 

53/ Công Ty CP Full Power

Ngành Nghề: Xây Dựng - Thiết Kế

Địa Chỉ: 27c Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730562

Fax: (274)3730568

Email: Fullpowerarch@Hcm.Fpt.Vn ;

 

 

54/ Công Ty TNHH Framas Việt Nam

Ngành Nghề: Giày, Dép - Thiết Bị & Phụ Liệu

Địa Chỉ: 9 Đường 12 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3790761

Fax: (274)3790762

 

 

55/ Wang Sheng Int'l Vn Co., Ltd

Ngành Nghề: Xi Mạ

Địa Chỉ: 18 Đt 743 KCN Sóng Thần 2, TT.Dĩ An, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3730389

Fax: (274)3730391

Email: Wangsheng@Hcm.Vnn.Vn

 Tin tức khác