• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA

  1. Ngày đăng: 23-08-2023
  2. Lượt xem: 716
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA


01. CÔNG TY TNHH MASUOKA VIỆT NAM           
Địa chỉ: LÔ J15 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG            

Điện thoại: (31)3743119/031 3743 120

 

02. CÔNG TY TNHH PV HẢI PHÒNG        
Địa chỉ: KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG          

Điện thoại: (31)3743108

 

03. CÔNG TY TNHH JOHOKU HẢI PHÒNG             
Địa chỉ: LÔ N-4 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG           

Điện thoại: (31)3743003

 

04. CÔNG TY TNHH NIPPON KODO VIỆT NAM   
Địa chỉ: LÔ J6-J7 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG         
Điện thoại: (31)3618654

 

05. CÔNG TY TNHH KOKUYO VN              
Địa chỉ: B2-B7 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG        

Điện thoại: (31)3743259


 

06. CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY EBA  
Địa chỉ: LÔ N2-N3 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG      
Điện thoại: (31)3618684

 

07. CÔNG TY CP GIÀY THỐNG NHẤT (ZIVTON)     
Địa chỉ: KCN TAM QUÁN ĐƯỜNG 208, X.AN ĐỒNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG         
Điện thoại: (031)3835450

 

08. CÔNG TY TNHH FUJI MOLD VIỆT NAM             
Địa chỉ: LÔ F-8A KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG        
Điện thoại: (31)3618612

 

09. CÔNG TY RORZE ROBOTECH 
Địa chỉ: KM13 ĐƯỜNG 5 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG        

Điện thoại: (31)3743030

 

10. CÔNG TY TNHH GIẤY PHONG ĐÀI - ĐÀI LOAN
Địa chỉ: LÔ F12B KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG         
Điện thoại: (31)3743196

 

11. CÔNG TY TNHH HI-LEX VIỆT NAM       
Địa chỉ: KM13 LÔ C8 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG 
Điện thoại: (31)3743058

 

12. CÔNG TY TNHH FUJIKURA COMPOSITES HẢI PHÒNG
Địa chỉ: LÔ D3-6 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG         
Điện thoại: (31)3618630

 

13. CÔNG TY TNHH HIROSHIGE VIỆT NAM             
Địa chỉ: LÔ A10 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG           
Điện thoại: (31)3743169

 

14. CÔNG TY TNHH MAIKO HẢI PHÒNG  
Địa chỉ: LÔ A9 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG             
Điện thoại: (31)3743176

 

15. CÔNG TY TNHH NISHISHIBA VIỆT NAM            
Địa chỉ: NM ĐIỆN KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG      
Điện thoại: (31)3743008/031 743009

 

16. CÔNG TY TNHH VINA - BINGO           
Địa chỉ: LÔ N16 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG           

Điện thoại: (31)3618618

 

17. CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG             
Địa chỉ: LÔ C3-C4-C5-C6 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG          
Điện thoại: (31)3743188Tin tức khác