• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA

  1. Ngày đăng: 23-08-2023
  2. Lượt xem: 50
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NOMURA


01. CÔNG TY TNHH MASUOKA VIỆT NAM            

Địa chỉ: LÔ J15 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG             

Điện thoại: (31)3743119/031 3743 120
 

02. CÔNG TY TNHH PV HẢI PHÒNG         

Địa chỉ: KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG           

Điện thoại: (31)3743108
 

03. CÔNG TY TNHH JOHOKU HẢI PHÒNG              

Địa chỉ: LÔ N-4 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG            

Điện thoại: (31)3743003
 

04. CÔNG TY TNHH NIPPON KODO VIỆT NAM    

Địa chỉ: LÔ J6-J7 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG          

Điện thoại: (31)3618654
 

05. CÔNG TY TNHH KOKUYO VN               

Địa chỉ: B2-B7 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG         

Điện thoại: (31)3743259

 

06. CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY EBA   

Địa chỉ: LÔ N2-N3 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG       

Điện thoại: (31)3618684
 

07. CÔNG TY CP GIÀY THỐNG NHẤT (ZIVTON)      

Địa chỉ: KCN TAM QUÁN ĐƯỜNG 208, X.AN ĐỒNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG          

Điện thoại: (031)3835450
 

08. CÔNG TY TNHH FUJI MOLD VIỆT NAM              

Địa chỉ: LÔ F-8A KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG          

Điện thoại: (31)3618612
 

09. CÔNG TY RORZE ROBOTECH  

Địa chỉ: KM13 ĐƯỜNG 5 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG         

Điện thoại: (31)3743030
 

10. CÔNG TY TNHH GIẤY PHONG ĐÀI - ĐÀI LOAN

Địa chỉ: LÔ F12B KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG          

Điện thoại: (31)3743196
 

11. CÔNG TY TNHH HI-LEX VIỆT NAM        

Địa chỉ: KM13 LÔ C8 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG  

Điện thoại: (31)3743058
 

12. CÔNG TY TNHH FUJIKURA COMPOSITES HẢI PHÒNG 

Địa chỉ: LÔ D3-6 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG          

Điện thoại: (31)3618630
 

13. CÔNG TY TNHH HIROSHIGE VIỆT NAM              

Địa chỉ: LÔ A10 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG            

Điện thoại: (31)3743169
 

14. CÔNG TY TNHH MAIKO HẢI PHÒNG   

Địa chỉ: LÔ A9 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG              

Điện thoại: (31)3743176
 

15. CÔNG TY TNHH NISHISHIBA VIỆT NAM             

Địa chỉ: NM ĐIỆN KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG       

Điện thoại: (31)3743008/031 743009
 

16. CÔNG TY TNHH VINA - BINGO            

Địa chỉ: LÔ N16 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG            

Điện thoại: (31)3618618
 

17. CÔNG TY TNHH NICHIAS HẢI PHÒNG              

Địa chỉ: LÔ C3-C4-C5-C6 KCN NOMURA - HẢI PHÒNG, X.AN HƯNG, H.AN DƯƠNG, TP. HẢI PHÒNG           

Điện thoại: (31)3743188Tin tức khác