• Danh bạ
  • DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B - BÌNH DƯƠNG

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B - BÌNH DƯƠNG

  1. Ngày đăng: 28-06-2023
  2. Lượt xem: 137
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

DANH BẠ MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN ĐÔNG HIỆP B - BÌNH DƯƠNG


1/ Công ty TNHH Quốc Tế Nhựa Việt Hoa

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô D2 Ql13 KCN Việt Hương 1, X.Thuận Giao, H.Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3747397

Fax: (274)3747399

Email: Yehhua@Hcm.Vnn.Vn

 

2/ Công ty TNHH Cao Su Việt

Ngành Nghề: Cao Su - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô B2-35 Đường 2 KCN Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)6271144

Fax: (274)6271155

Email: Caosuviet@Vnn.Vn


 

3/ Công ty TNHH Thuận Lợi

Ngành Nghề: Nhựa - Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô B2-35 KCN Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3728921

Fax: (274)3728920

Email: Thuanloi_Bdg@Email.Viettel.Vn


 

4/ Công ty TNHH Kỹ Nghệ Miền Nam

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô B2-28 KCN Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)6271119

Fax: (274)6271161

Email: Southernengi@Yahoo.Com.Vn

 

5/ Công ty Cp Công Nghiệp Ameco

Ngành Nghề: Xây Dựng - Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô B2-56 Đường 2 KCN Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3727771

Fax: (274)6271453

Email: Sales@Ameco.Vn


 

6/ Công ty TNHH Phú Mỹ

Ngành Nghề: Khu Công Nghiệp - Chế Xuất

Địa Chỉ: 1 Đường 4 KCN Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3729287

Fax: (274)3729466

Email: Tandonghiepb@Hcm.Vnn.Vn


 

7/ Công ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hoàng Lâm

Ngành Nghề: Cơ Khí - Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô B2-53 KCN Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)6271473

Fax: (274)6271477

Email: Hoanglam@Hoanglam.Com.Vn


 

8/ Công ty Cp Oseven

Ngành Nghề: Sơn - Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Đường 2 KCN Tân Đông Hiệp B, X.Tân Đông Hiệp, H.Dĩ An, Bình Dương

Điện Thoại: (274)3736677

Fax: (274)3741477

Website: Www.Duyhoangco.ComTin tức khác