• Danh bạ
  • DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

  1. Ngày đăng: 28-08-2018
  2. Lượt xem: 757
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

Danh sách các công ty đang hoạt động tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình - Tp.HCM

Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình, Quận Tân Bình, TP.HCM


 

1/ Công ty TNHH In Ấn Sheng Hwafong
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: Lô 2-6d Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163440
Fax:
(028) 38163446


2/ Công ty TNHH Quang Hưng – Vpđd
Ngành Nghề: Bàn Ghế – Sản Xuất & Dịch Vụ
Địa Chỉ: 113 Lô A KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38153042
 


3/ Công ty TNHH SX TM DV Minh Quang
Ngành Nghề: Địa Ốc & Tư Vấn
Địa Chỉ: 1 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164457
Fax:
(028) 38163955


4/ Công ty Cp Văn Hóa Tân Bình (Alta)
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 2-3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162884
Fax: (028) 38162887
Email:
Dieualta@HCM.Vnn.Vn5/ Công ty TNHH Tm Sx Oai Hùng
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 3-6 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155498
Fax: (028) 38155124
Email:
Info@Oaihung.Com


6/ Công ty Cp Màng Bao Bì Vinh Nam Phát (Vinafilms)
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-3d Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 54442351


7/ Công ty TNHH Tm In Bao Bì Thảo Nhân
Ngành Nghề: Mã Vạch – Dịch Vụ & Thiết Bị
Địa Chỉ: 10 Lô B KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54442537
Fax: (028) 54441509
Email:
Thaonhanbao@Yahoo.Com


8/ Công ty TNHH Thiết Bị Đình Hải (Dhe)
Ngành Nghề: Đầu Đốt
Địa Chỉ: 1c Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155195
Fax: (028) 38155196
Email:
Info@Dinhhai.Com

9/ Công ty Cp Hoàng Hạc
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: 19-20 Lô 4 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155056
Fax: (028) 38155059
Email
: Hoanghac@Hoanghac.Com.Vn


10/ Công ty TNHH Dệt May Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162639
Fax: (028) 38162638
Email:
GtivHCM@Yahoo.Com


11/ Công ty TNHH Nam Thiên
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-13 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152438
Fax: (028) 38152439
Email
: Namthien@HCM.Vnn.Vn


12/ Công ty TNHH Công Nghiệp Jing Gong
Ngành Nghề: Khuôn Mẫu
Địa Chỉ: Lô 4-7a Đường 2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152455
Fax: (028) 38152454
Email:
Jinggong@HCM.Vnn.Vn


13/ Công ty TNHH Tm Dược Vật Tư Y Tế Tân Á
Ngành Nghề: Y Tế – Vật Tư & Thiết Bị
Địa Chỉ: 12b Lô G Cc KCN Tân Bình Đường C4, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38157006


14/ Quán Cà Phê Nét Việt
Ngành Nghề: Cà Phê – Quán Cà Phê
Địa Chỉ: 5 Lô E Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38158558


15/ DNTN SX TM Cọp Bay
Ngành Nghề: May Mặc – Thiết Bị
Địa Chỉ: 21 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38159993
Fax: (028) 38158028
Email:
Flyingtiger@Vnn.Vn


16/ Công ty TNHH Gmt
Ngành Nghề: Cách Nhiệt – Vật Liệu & Thiết Bị
Địa Chỉ: 2b Lô 3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155565
Fax:
(028) 38155568


17/ Công ty TNHH Tm Tân Hải Long
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 8 Lô 4 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38360968


18/ Công ty TNHH TM Tân Hải Long
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 8 Lô 4 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38360968


19/ Công ty TNHH Gia Công Chế Biến Thực Phẩm Nông Hải Sản Tường Hữu
Ngành Nghề: Thực Phẩm
Địa Chỉ: Lô 4-22b Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38151499
Fax:
(028) 38151488


20/ Công ty TNHH May Thêu Minh Bích
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 12 Lô 2 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38162800


21/ Công ty TNHH Hiếu Hoàng Quân
Ngành Nghề: Vải Lọc
Địa Chỉ: L62 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164717
Fax: (028) 62690778
Email:
Sale@Hieuhoangquan.Com


22/ DNTN TM Tính Ích
Ngành Nghề: Bốc Xếp Hàng Hóa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155238
Fax: (028) 38155235
Email:
Tichich@HCM.Vnn.Vn


23/ Quán Lẩu Dê Chung Cư
Ngành Nghề: Thịt Dê
Địa Chỉ: 14 Lô E Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 62679206


24/ Công Ty TNHH Tm Hỗ Trợ Kiến Thiết Miền Núi – Cn
Ngành Nghề: Giáo Dục – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-14 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156715
Fax:
(028) 38156213


25/ Công ty TNHH Tmdv Xd Đông Nam Á
Ngành Nghề: Nội Thất – Vật Tư Thiết Kế & Trang Trí
Địa Chỉ: 306 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158749
Fax:
(028) 38159972


26/ Công ty TNHH Bao Bì Hoàng Hà
Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 3-24b Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156218
Fax:
(028) 38156362


27/ Công ty TNHH KD SX Vật Tư Thiết Bị Trường Phát
Ngành Nghề: Bốc Xếp Hàng Hóa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại
: (028) 38155264


28/ Công ty TNHH Vi Na Trần
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: 114 Lô A KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38159450


29/ Công ty TNHH Hiệp Phát Lộc
Ngành Nghề: In – Bao Bì
Địa Chỉ: 20 Đường B2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38164922


30/ Công ty TNHH Decotex
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-2a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155571
Fax: (028) 38155572
Email:
Decotex@HCM.Vnn.Vn


31/ Công ty TNHH Xd Á Châu (Abc)
Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty
Địa Chỉ: Lô 4-16 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38151853
Fax: (028) 38152213
Email:
Abc_Ta@Saigonnet.Vn


32/ Công ty TNHH Liên Hiệp
Ngành Nghề: Kho
Địa Chỉ: Lô 2-1 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162839
Fax: (028) 38162837
Email:
Lienhiepkl@HCM.Vnn.Vn


33/ Công ty TNHH Kuwahara Việt Nam
Ngành Nghề: Giám Định & Kiểm Định
Địa Chỉ: Lô 1-9b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163857
Fax: (028) 38163858
Email:
Kuwahara@Vnn.Vn


34/ Công ty TNHH Tm Mỹ Phẩm Chấn Đạt
Ngành Nghề: Mỹ Phẩm, Nước Hoa
Địa Chỉ: Lô 3-2a Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155547
Email:
Chandat@Vnn.Vn


35/ Công ty CP Tân Hân Vươn
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 2-8 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162849
Fax: (028) 38162418
Email:
Hanvuon@HCM.Vnn.Vn


36/ Công ty TNHH Hoàng Gia Phúc
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-17 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158350
Fax:
(028) 38158916


37/ Công ty Ld Taxi Việt Nam (Vinataxi)
Ngành Nghề: Taxi
Địa Chỉ: Lô 4-15b Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38111111
Fax: (028) 38155158
Email:
Vinataxi@Singnet.Com.Sg


38/ Công ty TNHH SX Hoàng Nam
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 4-16 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152268
Fax: (028) 38152269
Email:
Hoangnam.Com@HCM.Vnn.Vn


39/ Công ty CP Khai Thác & DVKhai Thác Thủy Sản Hạ Long
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk
Địa Chỉ: Lô 3-9a Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155273
Fax:
(028) 38155274


40/ Công ty Cp Ắc Qui Tia Sáng – Cn (Tibaco)
Ngành Nghề: Pin – Ắc Quy
Địa Chỉ: 20 Lô F Cc KCN Tân Bình Đường S11, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150095
Email:
Cntiasang@Viettel.Com.Vn


41/ Công ty TNHH Châu Thịnh
Ngành Nghề: Xây Dựng – Thầu Xử Lý Nền Móng & Chống Thấm
Địa Chỉ: 8 Lô D Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356532
Fax:
(028) 54356531


42/ Công ty TNHH Mtv Sx Dv Tân Bình Tanimex
Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 4-18 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155141
Fax: (028) 38152557
Email:
Dichvu@Tanimex.Com.Vn


43/ Công ty TNHH Minh Thái
Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty
Địa Chỉ: 3-17 Lô B Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38156764


44/ Công ty TNHH Sx Dv Hưng Phát
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-1b Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38164748


45/ Công ty TNHH Sx Xd Tm Việt Bon
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-3c Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156619
Fax: (028) 38156621
Email:
Info@Vietbon.Com


46/ Công ty TNHH In Bao Bì Quảng Cáo Mắt Việt
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: Lô 1-8a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163876
Fax:
(028) 38163875


47/ Công ty TNHH Tmdv Thiên Nghi
Ngành Nghề: Điện – Công Ty
Địa Chỉ: 80-82-84 Đường D11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150136
Fax: (028) 38150137
Email:
Thiennghi@Vnn.Vn


48/ Công ty Ld Bao Bì Mivipack
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô 3-12 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155211
Fax: (028) 38155206
Email:
Info@Mivipack.Masanggroup.Com


49/ Công ty Ld Bao Bì Mivipack
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô 3-12 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155211
Fax: (028) 38155206
Email:
Info@Mivipack.Masanggroup.Com


50/ Công ty TNHH Tosadenshi Việt Nam
Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
Địa Chỉ: Lô I-8c Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54355971
Fax:
(028) 54355972


51/ Công ty TNHH Thiết Kế In Ấn Quảng Cáo Tân Sao Việt
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 16 Lô G Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38158926


52/ Công ty TNHH SX TM DV Thảo Trúc
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 16a Tân Tạo KCN Tân Bình, P.Tân Tạo A, Q.Btân, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 37543574


53/ Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Cn Bình Phú
Ngành Nghề: Ngân Hàng
Địa Chỉ: Lô 3 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38159259
Fax:
(028) 35170810


54/ Công ty TNHH May Sunrise
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: I-9c Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163908
Fax: (
028) 38163907


55/ Công ty TNHH Tm Sx Ngân Hà
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 4-9 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152541
Fax:
(028) 38152542


56/ Công ty TNHH Dệt May Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162639
Fax: (028) 38162638
Email
: GtivHCM@Yahoo.Com


57/ Công ty TNHH Kim Loại Diệp Doanh
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: 9 Đường D14b KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356588
Fax:
(028) 54356589


58/ Công ty TNHH Dệt May Thêu Hương Thám
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: 27-28 Lô 3 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155288
Fax:
(028) 38155388


59/ Công ty TNHH Tmdv Hội Nhập Toàn Cầu
Ngành Nghề: Quảng Cáo – Bằng Niên Giám, Tạp Chí, Báo Chí
Địa Chỉ: 6 Đường S7 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38164960


60/ Công ty TNHH Ampfield Việt Nam
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-11 Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại
: (028) 38155284


61/ Dntn Mười Hợi
Ngành Nghề: Đúc – Xưởng Đúc
Địa Chỉ: Lô 4/5-4/6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152440
Fax: (
028) 38152527


62/ Công ty TNHH Mtv Xd Cơ Khí Tân Bình Tanimex (Tanicons)
Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty
Địa Chỉ: Lô 1-2 Lê Trọng Tấn KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38497475
Fax: (028) 38497654
Email:
Xaylap@Tanimex.Com.Vn


63/ Công ty Cp Quốc Tế Logistics Hoàng Hà
Ngành Nghề: Vận Chuyển & Giao Nhận Hàng Hóa
Địa Chỉ: Lô 3-22 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155319
Fax: (028) 38155320
Email:
Info@Hoangha.Com


64/ Công ty TNHH Thanh Hoa
Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ
Địa Chỉ: Lô 2-4a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163520
Fax:
(028) 38162399


65/ Ch Giới Thiệu Sản Phẩm Giày Asia
Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-9 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 3816363466/ Công ty Cp Thành Tân Tiến
Ngành Nghề: Máy Móc – Các Loại
Địa Chỉ: Lô 1-8d Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163862
Fax: (028) 38163863
Email:
Director@3_T.Com.Vn


67/ Công ty TNHH Thiết Kế Mỹ Thuật Anh Hoàng
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 19 Đường T8 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163590
Fax: (028) 38163592
Email:
Anhhoangdesign@Gmail.Com


68/ Công ty TNHH Ánh Đồng
Ngành Nghề: Thang Máy
Địa Chỉ: 29 Đường D15 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54357053
Fax: (028) 54357054
Email:
Info@Addecor.Com.Vn


69/ Công ty TNHH Tmdv Vận Tải Phúc Thành
Ngành Nghề: Vận Tải – Công Ty
Địa Chỉ: Phòng 20 Lô C Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028)3816416570/ Công ty TNHH Kim Sơn
Ngành Nghề: Vàng Bạc Đá Quý
Địa Chỉ: Lô 4-7 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155692
Fax: (028) 3815569171/ Công ty TNHH Thiết Bị Đình Hải (Dhe)
Ngành Nghề: Đầu Đốt
Địa Chỉ: 1c Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155195
Fax: (028) 38155196
Email:
Info@Dinhhai.Com


72/ Công ty TNHH Tm Sx Oai Hùng
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 3-6 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155498
Fax: (028) 38155124
Email
: Info@Oaihung.Com


73/ Công ty Cp Phát Triển Hạ Tầng Đất Thịnh
Ngành Nghề: Điện – Thiết Kế Xây Lắp Điện
Địa Chỉ: 1 Đường S4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38163455


74/ Công ty TNHH Sx Tm Phong Thạnh
Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155167
Fax: (028) 38155169
Email:
Phothaco@HCM.Vnn.Vn


75/ Công ty TNHH Sx Cơ Khí Tmdv Kiến Tạo
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô I-9a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 3890816476/ Công ty Ld Bohemia Sài Gòn
Ngành Nghề: Pha Lê
Địa Chỉ: Lô 3-26 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155171
Fax: (028) 38155172
Email:
Bohemiasg@HCM.Vnn.Vn


77/ Công ty Cp Việt Phong (Vifoco)
Ngành Nghề: Gia Cầm, Gia Súc – Thức Ăn & Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 2-3 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163092
Fax: (028) 38163079
Email:
Vifoco@HCM.Vnn.Vn


78/ Công ty Ld Bohemia Sài Gòn
Ngành Nghề: Pha Lê
Địa Chỉ: Lô 3-26 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155171
Fax: (028) 38155172
Email:
Bohemiasg@HCM.Vnn.Vn


79/ Công ty TNHH Mga
Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 3-1b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155192
Fax: (028) 38155193
Email
: Mga@HCM.Vnn.Vn


80/ Dntn Mười Hợi
Ngành Nghề: Đúc – Xưởng Đúc
Địa Chỉ: Lô 4/5-4/6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152440
Fax: (028) 38152527


81/ Công ty TNHH Xd Điện Nước Thiên Việt (Thivico)
Ngành Nghề: Điện – Công Ty
Địa Chỉ: 1 Đường S4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38161902
Fax:
(028) 38161904


82/ Công ty TNHH Đầu Tư Tm Tân Phú
Ngành Nghề: Đầu Tư – Công Ty, Quản Trị & Tư Vấn
Địa Chỉ: 416 Lô A Cc KCN Tân Bình P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 3816523583/ Công ty Cp Quốc Tế Sơn Hà – Cn
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô 3-3a Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155382
Fax: (028) 3815285484/ Công ty TNHH Tmdv Thiên Nghi
Ngành Nghề: Điện – Công Ty
Địa Chỉ: 80-82-84 Đường D11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150136
Fax: (028) 38150137
Email
: Thiennghi@Vnn.Vn


85/ Công ty Cp In Khuyến Học Phía Nam
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 9-11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164415
Email:
InkhuyenhocHCM@Vnn.Vn


86/ Công ty TNHH Sx Tm Đệ Nhất An Khang
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Dụng Cụ Đánh Bắt
Địa Chỉ: Lô 3-2 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356496
Fax: (028) 54356499
Email:
My@HCM.Vnn.Vn


87/ Công ty TNHH Hoàn Lê Anh
Ngành Nghề: Quà Tặng
Địa Chỉ: 92 Đường S9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163174
Email:
Hoanleanh@Vnn.Vn


88/ Công ty TNHH Kim Cương Sài Gòn
Ngành Nghề: Vàng Bạc Đá Quý
Địa Chỉ: Lô 4-10 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152425
Fax: (028) 38152423
Email:
Saigon_Diamond@HCM.Vnn.Vn


89/ Công ty TNHH Sx Tm Hồng Đức
Ngành Nghề: Thép – Sản Phẩm
Địa Chỉ: Lô 2-6 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163598
Fax: (028) 3816360090/ Công ty TNHH Sx Tm Đệ Nhất An Khang
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Dụng Cụ Đánh Bắt
Địa Chỉ: Lô 3-2 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356496
Fax: (028) 54356499
Email
: My@HCM.Vnn.Vn


91/ Công ty TNHH Duy Thành
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-21 Nhóm C Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150268
Fax
: (028) 38150267


92/ Công ty TNHH Gmt
Ngành Nghề: Cách Nhiệt – Vật Liệu & Thiết Bị
Địa Chỉ: 2b Lô 3 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155565
Fax:
(028) 38155568


93/ Công ty Cp Thiết Bị Nhà Bếp Vi Na
Ngành Nghề: Nhà Bếp, Nhà Ăn – Thiết Bị & Dụng Cụ
Địa Chỉ: Lô 2-2b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38165030


94/ Công ty TNHH Han Yang Vina
Ngành Nghề: Thêu – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 3-1a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155135
Fax
: (028) 38155136


95/ Công ty TNHH I Chi Ban
Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói
Địa Chỉ: Lô 3-2c Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155552
Fax: (028) 3815557496/ Công ty TNHH Nước Nghệ Thuật Liên Hoàn Mỹ
Ngành Nghề: Đài Phun Nước
Địa Chỉ: 69 Đường D15 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356513
Email:
Lienhoanmy@Lienhoanmy.Com


97/ Công ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Vn)
Ngành Nghề: Nhãn Hiệu
Địa Chỉ: Lô 3-16b Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158433
Fax
: (028) 38158539


98/ Công ty TNHH Quốc Tế Cao Khải
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Fax: (028) 38155625
Email
: Kinhdoanh@Tanhuongco.Com


99/ Dntn Nam Phát
Ngành Nghề: Giày, Dép – Thiết Bị & Phụ Liệu
Địa Chỉ: Lô 4 Đường 2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152428
Fax: (028) 38152429
Email
: Nphateva@HCM.Vnn.Vn


100/ Dntn Cảnh Quang
Ngành Nghề: In – Nhà In & Tư Vấn
Địa Chỉ: 8 Lô B Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38150831


101/ Công ty TNHH Bao Bì Tấn Thành (Tathaco)
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-24 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155369
Fax: (028) 38155368
Email:
Tathaco324@HCM.Vnn.Vn


102/ Công ty TNHH Kim Khí Thyssenkrupp Việt Nam
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: Lô 2-1 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163333
Fax: (028) 54355722
Email:
Info@Tkmvietnam.Com.Vn


103/ Công ty TNHH Công Nghiệp Wongeak (Vn)
Ngành Nghề: Nhãn Hiệu
Địa Chỉ: Lô 3-16b Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158433
Fax
: (028) 38158539


104/ Công ty Cp Dược Phẩm Ampharco U.S.A – Cn
Ngành Nghề: Dược Phẩm
Địa Chỉ: Lô 3-20b Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156880
Fax: (028) 38156881
Email:
Amphar@Vnn.Vn


105/ Công ty Cp Điện Máy R.E.E
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô I-4 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38497227
Email:
Info@Reetech.Com.Vn


106/ Dntn Tm Hoa Anh
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: C14-15 Đường D9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại
: (028) 38150653


107/ Công ty Ld Dược Phẩm Mebiphar – Austrapharm
Ngành Nghề: Dược Phẩm
Địa Chỉ: Lô 3-18 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38157017
Fax: (
028) 38157996


108/ Công ty TNHH Yu Teh (Việt Nam)
Ngành Nghề: Xi Mạ
Địa Chỉ: Lô 4/4-4/10 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155563
Fax: (028) 38155564
Email
: Yuteh@HCM.Vnn.Vn


109/ Công ty Cp Bao Bì Sài Gòn (Sapaco)
Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu
Địa Chỉ: Lô 3-13 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155581
Fax
: (028) 38159726


110/ Công ty TNHH Solatex Vina
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô 2-C6 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163676111/ Công ty TNHH Dệt May Xuất Khẩu An Linh
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162608
Fax: (028) 38162803
Email:
Buiasitex@Hotmail.Com


112/ Công ty TNHH Global Fab
Ngành Nghề: Điện Tử – Dụng Cụ, Thiết Bị & Linh Kiện
Địa Chỉ: Lô 2-6b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163576
Fax: (028) 38163578
Email
: Accountant@Gfc.Com


113/ Công ty Cp Đầu Tư Xd Tân Vạn Phú
Ngành Nghề: Địa Ốc & Tư Vấn
Địa Chỉ: 23b Lô 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38159660


114/ Công ty Cp Đại Phú Lộc
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 2-10 Nhóm Cn2 Đường 9 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164271
Fax: (028) 38163772
Email:
Công tydaiphuloc@Vnn.Vn


115/ Công ty TNHH Việt Tốt
Ngành Nghề: Thương Mại – Công Ty
Địa Chỉ: Lô 2-12 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 38165132


116/ Công ty TNHH Sợi A.S.F
Ngành Nghề: Sợi
Địa Chỉ: Lô 3-21 Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38163228
Fax: (028) 38163229
Email
: Info@Asf-Fibers.Com


117/ Công ty Cp In Minh Phương
Ngành Nghề: In – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 2-5 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356680
Fax: (028) 54356683
Email:
Minhphuong@Mpjsc.Com


118/ Công ty TNHH SX TM DV Thịnh Hưng Quang
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô 1-2b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164264
Fax: (028) 38164265
Email:
Thinhhungquangco@Vnn.Vn


119/ Công ty TNHH Pearl Dent
Ngành Nghề: Nha Khoa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-15b Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152864
Fax
: (028) 38152863


120/ Công ty Cp Đầu Tư Xd Công Chánh
Ngành Nghề: Cầu Đường – Thầu, Vật Tư & Thiết Bị
Địa Chỉ: Phòng 14 Lô I Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại
: (028) 38159683


121/ Công ty TNHH Solatex Vina
Ngành Nghề: Hóa Chất
Địa Chỉ: Lô 2-C6 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại
: (028) 38163676


122/ Công ty Cp SX TM DV Kim Cương
Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì
Địa Chỉ: Lô 1-12 Đường Cn 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54356490
Fax: (028) 54356491
Email
: Info@Vietnamdpc.Com


123/ Công ty TNHH Tm Sx Bao Bì Tân Hương
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-15 Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại
: (028) 38155626


124/ Công ty TNHH Sx Tm Đông Tiến Hưng
Ngành Nghề: Sợi
Địa Chỉ: Lô 4-11 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152002
Fax: (028) 38152532
Email
: Dotihutexco@HCM.Vnn.Vn


125/ Công ty TNHH Kỹ Thuật Dv Satatec
Ngành Nghề: Chống Sét – Thiết Bị & Dịch Vụ
Địa Chỉ: 404 Lô G Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38803916
Fax: (028) 38157077
Email:
HCM@Satatec.Com.Vn


126/ Công ty TNHH Ld Trường Phát
Ngành Nghề: Bốc Xếp Hàng Hóa – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô 3-11b Đường 12 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155238
Fax: (028) 38155235
Email:
Hystertruongphat@HCM.Vnn.Vn


127/ Công ty TNHH SX TM DV Hưng Khánh Minh
Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất
Địa Chỉ: Lô 4-5-6 Đường 3 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38153884
Fax: (028) 38153880
Email: Hkm04@HCM.Vnn.Vn


128/ Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite
Ngành Nghề: Vật Liệu Xây Dựng
Địa Chỉ: Lô 2-4b Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54443397
Fax: (028) 54443400
Email:
Sales@Hoancaugranite.Com


129/ Công ty TNHH Dv May Mặc Cự Lực
Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 2-3a Đường 13 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162594
Fax: (028) 38150277
Email:
Zydy1@HCM.Vnn.Vn


130/ Công ty Cp Điện Máy R.E.E
Ngành Nghề: Điện Lạnh – Thiết Bị
Địa Chỉ: Lô I-4 Đường 11 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38497227
Email:
Info@Reetech.Com.Vn


131/ Công ty TNHH Mã Vạch Toàn Phát Thịnh
Ngành Nghề: Mã Vạch – Dịch Vụ & Thiết Bị
Địa Chỉ: 204 Lô F KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54441756
Fax: (028) 54356316
Email
: Info@Temnhanmavach.Com


132/ Công ty TNHH Quốc Tế Sao Việt
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: 53 Đường B4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54355229
Fax: (028) 54355230
Email
: Imexvinastar@Fpt.Vn


133/ Công ty TNHH Bao Bì Hoàng Hà
Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ
Địa Chỉ: Lô 3-24b Đường 19/5a KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38156218
Fax: (028) 38156362


135/ Công ty TNHH Xd Công Trình Công Nghiệp Quốc Thái An
Ngành Nghề: Xây Dựng – Công Ty
Địa Chỉ: 6-8 Đường B2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38165197
Fax:
(028) 38165199


136/ Công ty TNHH Quốc Tế Sao Việt
Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ
Địa Chỉ: 53 Đường B4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 54355229
Fax: (028) 54355230
Email:
Imexvinastar@Fpt.Vn


137/ Công ty TNHH Sx Tm Đại Khoa (Namilux)
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 3-1a Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150637
Email:
Namilux@Vnn.Vn


138/ Công ty TNHH Sx Tm Đông Tiến Hưng
Ngành Nghề: Sợi
Địa Chỉ: Lô 4-11 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152002
Fax: (
028) 38152532
Email: Dotihutexco@HCM.Vnn.Vn


139/ Công ty TNHH Sx Tm Đại Khoa (Namilux)
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 3-1a Đường 1 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150637
Email:
Namilux@Vnn.Vn


140/ Công ty TNHH Trí Nguyên
Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Cung Cấp
Địa Chỉ: 218 Lô G Cc KCN Tân Bình P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028) 22471768


141/ Công ty TNHH Tm Sx Bao Bì Giấy Dương Nguyễn
Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 3-2 Nhóm 3 Đường 10 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38162745
Fax: (028) 38162744
Email:
Duongnguyen@HCM.Vnn.Vn


142/ Công ty TNHH Nông Hải Sản Tmdv Thiên Tuế
Ngành Nghề: Nông Sản
Địa Chỉ: Lô 4-8 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152450
Fax: (028) 38155084
Email:
Thientueco@HCM.Vnn.Vn


143/ Công ty TNHH Sx Tm Văn Phòng Phẩm Duy Nhất
Ngành Nghề: Văn Phòng Phẩm
Địa Chỉ: 29 Đường T5 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại:
(028)62740100


144/ Công ty TNHH Tm Mỹ Phẩm Chấn Đạt
Ngành Nghề: Mỹ Phẩm, Nước Hoa
Địa Chỉ: Lô 3-2a Đường 11 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38155547
Email: Chandat@Vnn.Vn


145/ Công ty TNHH Quốc Tế Cao Khải
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-7 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152445
Fax: (028) 38152443
Email:
Caokhai_Ck@HCM.Vnn.Vn


146/ Công ty TNHH Sx Dv In Bao Bì Tâm Bảo
Ngành Nghề: In – Bao Bì
Địa Chỉ: 79 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38150799
Email
: Intambao@Yahoo.Com.Vn


147/ Công ty TNHH Tm Sx Ngân Hà
Ngành Nghề: Gas – Thiết Bị Dùng Gas
Địa Chỉ: Lô 4-9 Đường 4 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38152541
Fax
: (028) 38152542


148/ Công ty TNHH Avery Dennison Vietnam
Ngành Nghề: Giấy Đề Can
Địa Chỉ: Lô 1-11 Đường Cn 13 KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38164639
Fax:
(028) 38164638


149/ Công ty TNHH Sx Tm Vạn Đạt
Ngành Nghề: Băng Dán, Băng Công Nghiệp, Băng Bảo Vệ
Địa Chỉ: Lô 2-1 Nhóm Cn2 KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38161975
Fax: (028) 38161968
Email:
Vandatco@HCM.Vnn.Vn


150/ Công ty TNHH Hoàng Gia Phúc
Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán
Địa Chỉ: Lô 4-17 Tây Thạnh KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Bình, Tp. HCM
Điện Thoại: (028) 38158350
Fax
: (028) 38158916Tin tức khác