• Danh bạ
  • DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

DANH SÁCH MỘT SỐ CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC

  1. Ngày đăng: 29-08-2018
  2. Lượt xem: 2680
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

Danh sách một số doanh nghiệp, công ty đang hoạt động tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Danh sách một số công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc,, Tp. HCM


 

1/ Công Ty TNHH Molax Vina

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: B28/1-B29/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653305
 


2/ Công Ty TNHH Parapex

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô 6a Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652380

Fax: (028) 37652831

Email: Team@Parapex.Com
 3/ Công Ty TNHH SX TM Tân Quang Minh

Ngành Nghề: Nước Giải Khát

Địa Chỉ: Lô C21-23/I Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652567

Fax: (028) 37652979

Email: Bidricocompany@Vnn.Vn

 


4/ Công Ty TNHH Complete Saigon

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô 6b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652849

Fax: (028) 37652379
 


5/ Công Ty CP Thực Phẩm Cholimex

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Lô C40-43/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653389

Fax: (028) 37653025

Email: Cholimexfood@HCM.Vnn.Vn

 


6/ Công Ty TNHH Tm Bao Bì Sài Gòn

Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô B56-57/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652180

Fax: (028) 37652191

Email: Trapaco@Saigontrapaco.Com.Vn

 


7/ Công Ty CP SX TM Kỳ Phát

Ngành Nghề: Vải Bạt

Địa Chỉ: Lô C8/2-C9/2-C9b/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37654595


8/ Dntn Dy Khang

Ngành Nghề: Mực & Mực In

Địa Chỉ: Lô A25/1-A26/1 Đường 2c KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652436

Fax: (028) 37652420

Email: Info@Dykhanginks.Com.Vn

 


9/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Bao Bì Visingpack

Ngành Nghề: Bao Bì – Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô C10/I Khu C Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653381

Fax: (028) 37653380

Email: Visingpack@Visongpack.Com

 


10/ Công Ty CP Phát

Ngành Nghề: Cao Su – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô C64/2 Đường 8 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37654160

Fax: (028) 37654161

Email: Merufa@HCM.Vnn.Vn
 11/ Dntn SX TM Nguyên Phát

Ngành Nghề: Sợi

Địa Chỉ: Lô B3/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653084

 


12/ Công Ty Ld Bột Quốc Tế

Ngành Nghề: Bột & Ngũ Cốc

Địa Chỉ: Lô 32c/1 Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 62542249

Fax: (028) 62542250

Email: Intermix_Org@Viettel.Vn

 


13/ Công Ty CP Thủy Hải Sản Việt Nhật

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: C34/I Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653274

Fax: (028) 37653275
 14/ Công Ty TNHH Kim Liên Thành

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô C18b/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54281316

Fax: (028) 54281318
 15/ Công Ty TNHH Hitech Precision

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 2b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54282037

Fax: (028) 54282036

Email: Info@Htpvn.Com
16/ Công Ty Sx Áo Len Xuất Khẩu (Dapto)

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: B8-B9/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650396

Fax: (028) 37650394

Email: Dapto1992@HCM.Vnn.Vn
 17/ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm

Ngành Nghề: Hóa Dược – Dược Liệu

Địa Chỉ: Lô B15/I, B16/I Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652536

Fax: (028) 37652537

Email: Chihung@Imexpharm.Com
 18/ Công Ty TNHH He Chang

Ngành Nghề: Chỉ – May & Thêu

Địa Chỉ: Lô 4a Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653081

Fax: (028) 37653083

Email: Hechang@HCM.Vnn.Vn
 19/ Công Ty TNHH Chaang Chiia (Vietnam)

Ngành Nghề: Cây Thông Giả & Đồ Trang Trí

Địa Chỉ: Lô B10-11-12/2 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650181

Fax: (028) 37650196

Email: Angela@Chaangchiia.Com
20/ Công Ty TNHH SX TMdv Tân Thuận Tiến

Ngành Nghề: Giấy – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: A54/2 Đường 2d KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54255331

Fax: (028) 54255336

Email: Phuocthuando@Yahoo.Com

 


21/ Công Ty TNHH SX TM Tiến Thịnh

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: A1/1-A1b/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653146

Fax: (028) 37653150

Email: Chinsheng@HCM.Vnn.Vn
 22/ Công Ty TNHH Bum Jin Vina

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: B27/I-B29/I Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653303

Fax: (028) 37653301

Email: Bumjin@HCM.Vnn.Vn

 


23/ XN Vật Tư Vận Tải

Ngành Nghề: Điện – Thiết Bị & Dụng Cụ Điện

Địa Chỉ: Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 22175367

Fax: (028) 37650815


24/ Công Ty TNHH Nhựa Ming Pak

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô B51/1 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652791

Fax: (028) 37652792

 


25/ Công Ty TNHH Quốc Tế Đài An

Ngành Nghề: May Mặc

Địa Chỉ: Lô A4/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650953

Fax: (028) 37650957

 


26/ Công Ty TNHH Tm Đại Phú

Ngành Nghề: Sơn Tĩnh Điện

Địa Chỉ: Lô D2/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652523

Fax: (028) 37653386

Email: Daiphuoxyplast@Vnn.Vn
 27/ Công Ty TNHH Golden Stars Sài Gòn

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô D5/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653333

Fax: (028) 37653307

Email: Goldenstarssg@HCM.Vnn.Vn
28/ Công Ty TNHH Tanaka Sangyo Việt Nam

Ngành Nghề: Bao Bì

Địa Chỉ: Lô 1 Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37656007

Fax: (028) 37656006

Email: Ttn_Loc@Yahoo.Com

 


29/ Công Ty TNHH Javi

Ngành Nghề: Băng Vệ Sinh

Địa Chỉ: Lô 3b Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54281362

Fax: (028) 54280961

Email: Javi_Co2000@Yahoo.Com

 


30/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Đông Hòa

Ngành Nghề: Quạt Điện & Linh Kiện

Địa Chỉ: Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650389

Fax: (028) 37650305
 31/ Công Ty TNHH Quốc Tế Sue’s Việt Nam

Ngành Nghề: Dệt – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô B55/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652576

Fax: (028) 37652404

Email: Suesvn@HCM.Vnn.Vn

 


32/ Công Ty Cổ Phần Hoàng Quỳnh

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô A73/I Đường 7, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652728

Fax: (028) 37653469

Email: Hqa@Vnn.Vn
 33/ Công Ty Ld Riken Việt Nam

Ngành Nghề: Chất Mài Mòn

Địa Chỉ: Lô C4 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54281653

Fax: (028) 54281657
 34/ Công Ty TNHH Vina Foods Kyoei

Ngành Nghề: Bột & Ngũ Cốc

Địa Chỉ: A55/2 Đường 2d KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54255043

Fax: (028) 54255042

 


35/ Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Perfect Việt Nam

Ngành Nghề: Y Tế – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô D7/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653133

Fax: (028) 37653135

Email: Perfectcomvn@Vnn.Vn
 36/ Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Hòa Phong

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô 8c/1 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54252887

Fax: (028) 37652790

Email: Hofeng998@Yahoo.Com.Vn


37/ Công Ty TNHH SX TM Thuận Thiên

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: B7/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650571

Fax: (028) 37650570

Email: Thuanthien@HCM.Vnn.Vn
 38/ Công Ty TNHH Hồng Việt

Ngành Nghề: In – Thiết Bị In

Địa Chỉ: Lô 8a Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652740

Fax: (028) 37652743

Email: Hongvietvn@Yahoo.Com.Tw
 39/ Công Ty TNHH Tm Chế Biến Thực Phẩm Vĩnh Lộc

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Lô C38/1-C39/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653062

Fax: (028) 37653060

Email: Vilfood@HCM.Vnn.Vn
 

 40/ Công Ty Ld Phạm-Asset

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Lô D4/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653285

Fax: (028) 37653258

Email: Pham_Asset@HCM.Vnn.Vn

 


41/ Công Ty TNHH Hoshino (Việt Nam)

Ngành Nghề: Xe Hơi – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô C55/2 Đường 8 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54283587

Fax: (028) 54283586
 42/ Công Ty CP Đầu Tư Tm Thủy Sản (Incomfish)

Ngành Nghề: Xuất Nhập Khẩu – Công Ty

Địa Chỉ: Lô A77/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653145

Fax: (028) 37652162

Email: Incomfish@Incomfish.Com

 


43/ Công Ty Bao Bì Và Tm Quang Huy (TNHH)

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô C18/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652562

Fax: (028) 37651056

Email: Qhuy@HCM.Vnn.Vn

 


44/ Công Ty TNHH Chỉ Ming Shyang

Ngành Nghề: Chỉ – May & Thêu

Địa Chỉ: Lô A3/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650948

Fax: (028) 37650952
 45/ Công Ty TNHH SX TM Đức Hân

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô A2/1 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652401

Fax: (028) 37652402

Email: Congtyduchan@Vnn.Vn
 

 

46/ HTX Cơ Khí Tm 2/9

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô C39b/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54252991

Fax: (028) 54252987

Email: Htxcktm29@HCM.Vnn.Vn
47/ Công Ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Bột Mì (Vikybomi)

Ngành Nghề: Bột & Ngũ Cốc

Địa Chỉ: Lô 32c/1 Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652059

Fax: (028) 37652055

Email: Viky@HCM.Vnn.Vn
 48/ Dntn Trường Vinh Phát

Ngành Nghề: Thủy Tinh

Địa Chỉ: Lô A5/2-A6/2 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650577

Fax: (028) 37650578
49/ Công Ty CP Hải Sản S.G (S.G Fisco)

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: Lô C24-24b/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652063

Fax: (028) 54252407

Email: Sgfisco@HCM.Vnn.Vn
 50/ Công Ty Cổ Phần Quạt Việt Nam

Ngành Nghề: Cơ Khí Điện

Địa Chỉ: Lô B13/1 Đường 1 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 38644037

Email: Binhduong@Quatvietnam.Com.Vn

 


51/ Công Ty TNHH Nghiệp Phát

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: B22/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37651267

Fax: (028) 37651266

Email: Nghiepphat@HCM.Vnn.Vn
 52/ Công Ty Hộp Sắt Tovecan

Ngành Nghề: Bao Bì – Vật Liệu

Địa Chỉ: Lô A60/1-A61/2 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37655214

Fax: (028) 37655211

Email: Sales@Tovecan.Com.Vn


53/ Công Ty CP May Cholimex

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: B26-27 Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650942

Email: Cholimexgarment@HCM.Vnn.Vn

 


54/ Công Ty TNHH Công Nghiệp Sheng Kai

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô A58/1 Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653517

Fax: (028) 37653513

 


55/ Công Ty TNHH L & D Enterprise

Ngành Nghề: Thực Phẩm – Chế Biến & Đóng Gói

Địa Chỉ: Lô C26/1 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652449

Fax: (028) 37652448
 56/ Công Ty CP Nồi Hơi Việt Nam – Chi Nhánh Miền Nam

Ngành Nghề: Cơ Khí

Địa Chỉ: : Lô B 13b/1, Đường 2aKCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 35053785
 57/ Công Ty TNHH Sx Dv Cơm Chợ Lớn

Ngành Nghề: Ăn Uống – Dịch Vụ

Địa Chỉ: Lô B69/2 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650300


 

58/ Công Ty TNHH SX TM Dệt Thêu May Mỹ Dung

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô B23/2-B24/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650879

Fax: (028) 37650880

Email: Mydung_KCNvinhloc@HCM.Fpt.Vn
 59/ Công Ty TNHH Một Thành Viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc

Ngành Nghề: Đầu Tư – Dự Án

Địa Chỉ: Lô A59/I Đường Số 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: 02837650946

Fax: 02837650303

Email: Info@KCNvinhloc.Vn

 


60/ Ngân Hàng Tm CP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Cn Vĩnh Lộc

Ngành Nghề: Ngân Hàng

Địa Chỉ: Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652469

Fax: (028) 37651327
61/ Công Ty TNHH Bao Bì Việt Trung

Ngành Nghề: Bao Bì – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô B36-37/2 Đường 2b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650681

Fax: (028) 37650677

Email: Viettrung@HCM.Vnn.Vn
62/ Công Ty TNHH Amw Việt Nam

Ngành Nghề: May Mặc – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: C15-16/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653266

Fax: (028) 37653267
 63/ Công Ty TNHH Tmdv Vận Tải Trường Sơn

Ngành Nghề: Giấy – Vật Tư & Thiết Bị

Địa Chỉ: C25/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54254999

Fax: (028) 54253999
 64/ Công Ty TNHH Ngọc Minh

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô D6/1 Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653372

Fax: (028) 37653373

Email: Ngocminhinox@Gmail.Com
65/ Công Ty TNHH Lt

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: Lô D4 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652841

Fax: (028) 37652843

Email: Ltplastics1@Vnn.Vn
66/ Công Ty TNHH Hyozaemon Saigon

Ngành Nghề: Nhà Bếp, Nhà Ăn – Thiết Bị & Dụng Cụ

Địa Chỉ: Lô 2a Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650924

Fax: (028) 37650925

 


67/ Công Ty TNHH Cơ Khí Chen Hone Việt Nam

Ngành Nghề: Cơ Khí – Gia Công & Sản Xuất

Địa Chỉ: Lô D9b/1 Đường 1a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653281

Fax: (028) 37653283

Email: Chhone@HCM.Vnn.Vn
 68/ Công Ty TNHH SX TMdv Nhật Long

Ngành Nghề: Nhựa – Sản Phẩm

Địa Chỉ: Lô C28/1-C29/1 Đường 2g KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54250540

 


69/ Công Ty TNHH Huynh Đệ Thuộc Da Hưng Thái

Ngành Nghề: Thuộc Da

Địa Chỉ: Lô A78, A79, A80, A81 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 39748289
 70/ Công Ty TNHH Tm Sx Tân Tân Lực

Ngành Nghề: Nhựa – Bao Bì

Địa Chỉ: A37/1 Đường 2d KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37655069
 71/ Công Ty TNHH SX TM Công Nghiệp A.V.A.L

Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm

Địa Chỉ: A65/2-A72/2 Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653173

Fax: (028) 37653174

Email: Aval@HCM.Vnn.Vn

 


72/ Công Ty TNHH New Hope

Ngành Nghề: Gia Cầm, Gia Súc – Thức Ăn & Thiết Bị

Địa Chỉ: Lô B17-18-19-20 Đường 2 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650623

Fax: (028) 37654947
 73/ Công Ty TNHH Kt

Ngành Nghề: Giày, Dép – Sản Xuất & Buôn Bán

Địa Chỉ: Lô C2/1 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653481

Fax: (028) 37653484

Email: Kt-Footwear@HCM.Vnn.Vn

 


74/ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Diana Unicharm

Ngành Nghề: Giấy

Địa Chỉ: Lô A51/I-A52/I Đường Số 2d, KCN Vĩnh Lộc , P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 39955089


 

75/ Công Ty TNHH Nhãn Mác Yong Mei

Ngành Nghề: Bao Bì – In Bao Bì

Địa Chỉ: Lô Vb Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653369

Fax: (028) 37653370

Email: Yongmei@HCM.Vnn.Vn
 76/ Công Ty TNHH Even More Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Máy – Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô 4b Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652408

Fax: (028) 37652510
 


77/ Công Ty CP Cơ Điện Tuấn Phương

Ngành Nghề: Cửa

Địa Chỉ: Lô C7/2 Đường 2e KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652511

Fax: (028) 37652519

Email: Hieuvo@HCM.Fpt.Vn
 78/ Công Ty TNHH Chin Nan

Ngành Nghề: Hóa Nhựa- Cao Su

Địa Chỉ: Lô B6/Ii, Đường 2a, KCN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650948
 79/ Công Ty TNHH SX TM Mỹ Phẩm Vinh An

Ngành Nghề: Hóa Mỹ Phẩm

Địa Chỉ: Lô 5b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37650690

Fax: (028) 37650692

Email: Shamyla@HCM.Vnn.Vn
 80/ Công Ty TNHH SX TMdv Minh Hà

Ngành Nghề: Gia Vị & Nước Chấm

Địa Chỉ: Lô C42b/1 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652193

Fax: (028) 37652195

Email: Minhhacoltd@HCM.Vnn.Vn
 81/ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Imexpharm

Ngành Nghề: Hóa Dược – Dược Liệu

Địa Chỉ: Lô B15/I, B16/I Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652536

Fax: (028) 37652537

Email: Chihung@Imexpharm.Com

 


82/ Công Ty TNHH Bánh Kẹo Art Tango

Ngành Nghề: Thực Phẩm

Địa Chỉ: Lô B5/Ii Đường Số 2a – KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM

Điện Thoại: (028) 37650808

Fax: (028) 37650789
 83/ Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Đại Ngân

Ngành Nghề: Vận Chuyển & Giao Nhận Hàng Hóa

Địa Chỉ: Đường 5 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37654061

Fax: (028) 37654060


84/ Công Ty TNHH Song Nga

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: Lô D3/I Đường 1b KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652491

Fax: (028) 37652097
 85/ Công Ty TNHH Nút Lý Minh

Ngành Nghề: May Mặc – Phụ Liệu

Địa Chỉ: Lô B4/2 Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37655555

Fax: (028) 37654555

Email: Lyminhpatrick@HCM.Fpt.Vn
 86/ Công Ty TNHH Quốc Tế Sheng Fa Việt Nam

Ngành Nghề: Xe Đạp – Sản Xuất, Buôn Bán & Phụ Tùng

Địa Chỉ: Lô A63/2 Đường 7 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653490

Fax: (028) 37653489
 87/ Công Ty TNHH Kim Loại Hoành Tường

Ngành Nghề: Inox, Thép Không Gỉ

Địa Chỉ: Lô 8b Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 54252838

Fax: (028) 4252835

Email: Jackychen6698@Yahoo.Com.Tw
 88/ Công Ty TNHH Hsian Tai

Ngành Nghề: Quạt Điện & Linh Kiện

Địa Chỉ: Lô B1/I Đường 2a KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37653157

Fax: (028) 37650947

Email: Hsiantaiht@HCM.Vnn.Vn
 89/ Công Ty TNHH Hồng Việt

Ngành Nghề: In – Thiết Bị In

Địa Chỉ: Lô 8a Đường 4 KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652740

Fax: (028) 37652743

Email: Hongvietvn@Yahoo.Com.Tw

 


90/ Công Ty CP Thực Phẩm Xuất Khẩu Vạn Đức

Ngành Nghề: Thủy Hải Sản – Chế Biến & Xnk

Địa Chỉ: Lô C27/2 Đường 2f KCN Vĩnh Lộc, X.Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, Tp. HCM

Điện Thoại: (028) 37652953

Email: Vdfood@HCM.Vnn.Vn

 

 Tin tức khác